Wprowadzenie definicji sprzedaży wysyłkowej leków sprawi, że nie będzie już można obchodzić prawa przy internetowym handlu lekami na receptę.
Skończy się praktyka polegająca na handlu przez internet lekami, które wydawane są na receptę. Wynika to z nowelizacji ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, która zmienia także przepisy prawa farmaceutycznego.

Definicja e-handlu