Przedsiębiorca prowadzący wysyłkową sprzedaż leków w internecie musi zapewnić klientom możliwość skontaktowania się telefonicznie z e-apteką, by mogli dowiedzieć się o jakości i bezpieczeństwie stosowania produktu.
Prawo dopuszcza wysyłkową sprzedaż przez apteki leków, które nie są wydawane na receptę. Przedsiębiorca zainteresowany taką formą handlu medykamentami musi zgłosić swój zamiar do właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Musi to uczynić nie później niż na 14 dni przed planowanym uruchomieniem sprzedaży wysyłkowej. Jeżeli zamierza otworzyć internetową aptekę i zamówienia przyjmować za pomocą specjalnego formularza, to w zgłoszeniu musi podać adres strony internetowej oraz domeny, w której ta strona jest zarejestrowana.

Wymagania lokalowe