Prawo dopuszcza wysyłkową sprzedaż przez apteki leków, które nie są wydawane na receptę. Przedsiębiorca zainteresowany taką formą handlu medykamentami musi zgłosić swój zamiar do właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Musi to uczynić nie później niż na 14 dni przed planowanym uruchomieniem sprzedaży wysyłkowej. Jeżeli zamierza otworzyć internetową aptekę i zamówienia przyjmować za pomocą specjalnego formularza, to w zgłoszeniu musi podać adres strony internetowej oraz domeny, w której ta strona jest zarejestrowana.

Wymagania lokalowe

Przepisy wymagają, by na głównej stronie takiej e-apteki był zamieszczony odnośnik do posiadanego zezwolenia na prowadzenie apteki. Dokument ten zamieszcza się w formacie pdf.

Apteka, która sprzedaje leki nie tylko w tradycyjny sposób, ale także przez internet, musi mieć odpowiednie warunki lokalowe. Musi posiadać wydzielone miejsce, w którym odbywa się przygotowanie produktów do wysyłki. Nie może być to miejsce, w którym pacjenci normalnie dokonują zakupów, czyli część ekspedycyjna. Może być to jednak pomieszczenie magazynowe lub komora przyjęć (pomieszczenie przeznaczone dla dostaw towaru).

Pomieszczenie, w którym są przygotowywane produkty do wysyłki, musi być wyposażone w stół do przygotowywania przesyłek, szafę lub regał do przechowywania zewnętrznych materiałów opakowaniowych. Musi też być podest lub regał do składowania przygotowanych paczek.

W przypadku prowadzenia internetowej apteki zamówienia mogą być składane drogą mailową, jak i za pośrednictwem formularza na stronie internetowej. Formularz zamówienia musi zawierać nazwę apteki, jej adres i numer telefonu. Musi być też pole, w którym klient podaje swoje dane (np. imię, nazwisko, adres, telefon). Formularz ma umożliwiać podanie nazwy zamawianego produktu, jego dawkę, wielkość opakowania, postać oraz ilość. Musi się w nim znaleźć także numer zamówienia, data, imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówienie.

Także telefonicznie

Jeżeli apteka w inny sposób prowadzi wysyłkową sprzedaż leków niż przez internet, to zamówienia mogą być składane telefonicznie lub faksem.

Przedsiębiorca prowadzący np. internetową sprzedaż leków musi informować na stronie o cenach produktów, sposobach zapłaty, kosztach przesyłki czy kosztach połączeń telefonicznych z e-apteką. Konieczna jest informacja o możliwości odstąpienia przez klienta od umowy w terminie 10 dni od dnia dostawy produktu leczniczego.

Prowadząc wysyłkową sprzedaż leków, należy zapewnić klientom możliwość kontaktu telefonicznego w godzinach pracy apteki w zakresie dotyczącym jakości i bezpieczeństwa stosowania sprzedawanego produktu leczniczego. Dodatkowo pacjent powinien mieć możliwość skontaktowania się z apteką dwie godziny po ustalonych godzinach dostaw.