Reklama leku musi zawierać komunikat informujący o konieczności zapoznania się z ulotką dołączoną do produktu oraz zalecenie kontaktu np. z lekarzem.

1 Czy przekazanie próbki leku lekarzowi jest reklamą

Reklamą produktu leczniczego jest działalność polegająca na informowaniu i zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych. Działalność ta obejmuje m.in.: reklamę produktu leczniczego kierowaną do publicznej wiadomości oraz do osób uprawnionych do wystawiania recept, a także aptek czy hurtowni farmaceutycznych. Reklamą jest też odwiedzanie np. przez handlowców osób uprawnionych do wystawiania recept (lekarzy) lub aptekarzy. Dlatego dostarczanie lekarzom oraz farmaceutom próbek leków również jest uznawane za reklamę. Również sponsorowanie spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi jest tak traktowane. Podobnie jest w przypadku sponsorowania np. konferencji dla lekarzy.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jakie warunki musi spełniać reklama produktu leczniczego

Czy reklama kierowana do lekarzy różni się od innych przekazów

Jakie materiały reklamowe nie mogą być emitowane publicznie

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie wymagania ma spełniać reklama produktu leczniczego.