Dziś upływa termin na rozliczenie się z odpadów, jakie w ubiegłym roku zostały wytworzone w przedsiębiorstwach. Dane o ilości wyprodukowanych śmieci trzeba przekazać marszałkowi województwa.

Zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) obowiązek informowania o śmieciach ma prawie każdy ich posiadacz. Poza pewnymi wyjątkami przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji wytwarzanych śmieci oraz przekazywania do marszałka województwa zbiorczego zestawienia o odpadach. Trzeba tego dokonać najpóźniej do 15 marca.

– Obowiązek ten nie obejmuje podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, dla których ustawa o odpadach przewiduje odrębne regulacje – mówi Alicja Lidzińska, prawnik w kancelarii Gide Loyrette Nouel. Dodaje, że również wytwórcy odpadów komunalnych nie mają takich obowiązków. Oznacza to, że z obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych zwolnione są te przedsiębiorstwa, w których powstają takie śmieci jak w każdym domu – puszki, papierki, ogryzki czy butelki, które trafiają do kosza.

Alicja Lidzińska wskazuje, że sprawozdania nie muszą składać także osoby fizyczne i jednostki organizacyjnych niebędące przedsiębiorcami, gdy odpady wykorzystywane są na własne potrzeby.

Producenci i importerzy sprzętu RTV i AGD muszą do 15 marca złożyć odpowiednie sprawozdania do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) mają oni poinformować o masie urządzeń wprowadzonych do obrotu w ciągu II półrocza poprzedniego roku. Muszą też poinformować, ile zebrali elektroodpadów i ile takich urządzeń trafiło do przetworzenia.

Sprawozdania muszą przedstawić także sklepy, hurtownie czy punkty napraw urządzeń RTV i AGD. Muszą oni podać dane dotyczące tego, ile zużytych urządzeń udało im się zebrać w poprzednim półroczu.

Do 15 marca także producenci i importerzy baterii i akumulatorów muszą zrealizować obowiązki sprawozdawcze, co wynika z ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. nr 79, poz. 666).

– Przedsiębiorcy ci składają marszałkowi województwa dwa sprawozdania. Jedno o rodzaju, ilości i masie baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu, a drugie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii i akumulatorów – wyjaśnia Alicja Lidzińska.

Jakie kary grożą przedsiębiorcom

Grzywna do 5 tys. zł za:

● brak sprawozdań o masie zebranych baterii i akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach zbierania,

● brak sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu RTV i AGD.

Kara 10 tys. zł za:

● brak przedstawienia marszałkowi zbiorczego zestawienia danych o odpadach lub jego nieterminowe złożenie.

Kara do 50 tys. zł za:

● brak rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów.