Już w najbliższy wtorek, czyli 15 marca, mija termin na składanie przez przedsiębiorców sprawozdania o ilości wytworzonych śmieci w firmie.
Przedsiębiorstwa, w których powstają odpady, muszą się z tego rozliczać przed marszałkiem województwa. W tym roku mają na to mniej czasu, bo termin na składanie sprawozdań mija już 15 marca. Poprzednio sprawozdania mogły być składane do 31 marca. Za spóźnione złożenie zbiorczego zestawienia urzędy marszałkowskie naliczają kary w wysokości 10 tys. zł.

Informowanie o odpadach

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) określa, że sprawozdań nie muszą składać te firmy, w których powstają tylko odpady komunalne. Czyli takiego obowiązku nie ma, gdy pracownicy wyrzucają do kosza papierki po cukierkach, butelki po napojach czy inne śmieci, podobne do tych, które powstają w naszych domach. Konieczność złożenia zbiorczego zestawienia powstaje, gdy w przedsiębiorstwie wytwarzane są np. odpady niebezpieczne.
Niektóre firmy mają ułatwiony obowiązek sprawozdawczy. Tak jest w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które w wyniku swojej działalności wytwarzają np. mniej niż 10 ton trocin czy poniżej pięciu ton gruzu. Tacy przedsiębiorcy nie muszą prowadzić szczegółowej ewidencji. Informację o nich można przekazać marszałkowi w postaci karty odpadu. To, jakie odpady i ich ilości pozwalają na ułatwienia sprawozdawcze, określa rozporządzenie ministra środowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U. nr 152, poz. 1735).

Urządzenia i baterie

Obowiązki sprawozdawcze do 15 marca muszą zrealizować także producenci i importerzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oprócz zbiorczego zestawienia o odpadach oddzielnie muszą informować o odpadach ze starych sprzętów RTV i AGD. Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495 ze zm.) muszą oni przekazać do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informacje dotyczące masy urządzeń, jakie wprowadzili do obrotu w ciągu drugiego półrocza poprzedniego roku. Oprócz tego podają dane o ilości zużytych urządzeń, jakie zebrali w drugim półroczu poprzedniego roku oraz ile takiego sprzętu trafiło do przetworzenia. Co do zasady, informacje te są przekazywane dwa razy w roku. Do 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku i do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku.
Sprawozdania muszą przedstawić także sklepy, hurtownie czy punkty napraw urządzeń RTV i AGD. Informują oni o tym, ile zużytych urządzeń zebrały w poprzednim półroczu.
Terminy gonią też producentów i importerów baterii i akumulatorów. Do 15 marca muszą oni przedstawić dwa sprawozdania marszałkowi województwa. Zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. nr 79, poz. 666) w jednym muszą podać dane o tym, ile baterii i akumulatorów wprowadzili do obrotu. W drugim informują o osiągniętych poziomach zbierania zużytych ogniw.
10 tys. zł kary mogą zapłacić przedsiębiorcy, którzy nieterminowo poinformują marszałka województwa o odpadach powstających w firmie