Urząd Miasta w Rzeszowie znalazł sposób na zmniejszenie kolejek, które latem mogą się pojawić w ratuszu w związku z wymianą dokumentów tożsamości. Podanie o dowód osobisty można w tym mieście złożyć w supermarkecie.
Akcja bezpłatnej wymiany dowodów osobistych na nowe rozpoczyna się już 1 lipca. Zgodnie z przepisami wnioski o nowy dowód będzie można złożyć nie tylko w urzędzie, ale również przez internet. Niektóre urzędy zrobiły jednak krok dalej. Urzędnicy w Rzeszowie wyszli naprzeciw oczekiwaniom obywateli i specjalny punkt, w którym będzie można złożyć wniosek o dowód, otworzyli w supermarkecie. Ci, którzy będą wyrabiali dokument tożsamości jeszcze przed 1 lipca, czyli w starej wersji, również mogą złożyć podanie w rzeszowskim supermarkecie.
– Wniosek o wydanie dowodu osobistego można zostawić w tym punkcie już od kilku dni – mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik ratusza.
Po pierwszym lipca wniosek o dowód w rzeszowskim supermarkecie będzie mógł złożyć każdy pełnoletni. Zgodnie z przepisami nowej ustawy, które wchodzą w życie latem, podanie o dokument tożsamości można zanieść do urzędu w dowolnej gminie.
Dokumenty w pierwszej kolejności będą jednak wydawane tym, którzy wyrobili swój poprzedni dokument potwierdzający tożsamość w 2001 roku. Następnie stare dowody będą wymieniać kolejne osoby mające dokumenty z dobiegającym końca 10-letnim terminem ważności.
Nowy dokument potwierdzający tożsamość będzie się składał z dwóch warstw – graficznej oraz elektronicznej. Na pierwszej powłoce znajdą się takie informacje, jak imię i nazwisko posiadacza dowodu, nazwisko rodowe, imiona rodziców, płeć, PESEL, miejsce i data urodzenia, obywatelstwo i zdjęcie. Brak będzie natomiast rysopisu posiadacza dokumentu, jego miejsca zameldowania oraz jego graficznego podpisu. Wprowadzenie warstwy elektronicznej ma z kolei umożliwić składanie podpisu osobistego, który w elektronicznych kontaktach z urzędami jest równoznaczny z własnoręcznym podpisem. Ta warstwa zastąpi również kartę ubezpieczenia zdrowotnego, czyli dokument, który potwierdza prawo do korzystania z usług służby zdrowia.