Papierowe obowiązki ciążące na przedsiębiorcach budowlanych zostaną zlikwidowane. Inwestor będzie zawiadamiał drogą elektroniczną o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania budynku.
Możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną pozwoli przedsiębiorcom działającym w budownictwie zmniejszyć koszty, jakie do tej pory ponoszą w związku z prowadzeniem firm.
Przekazywanie ich za pomocą środków komunikacji drogą elektroniczną lub informatycznych nośników danych zamiast na papierze przewiduje projekt założeń do projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, przekazany przez Ministerstwo Gospodarki do uzgodnień międzyresortowych. Dokument przekazany w formie elektronicznej powinien być opatrzony zwykłym podpisem elektronicznym identyfikującym nadawcę.