Zdefiniowanie quada jako czterokołowca wymusi jazdę na nim w kasku i ograniczy miejsca, w których można poruszać się takim pojazdem.
Quady zostaną zdefiniowane jako czterokołowce. Takie ich określenie sprawi, że znikną rozbieżności związane z różnym ich rejestrowaniem – jako motorower lub jako samochód. Każdy quad zostanie zarejestrowany jako czterokołowiec. Ponadto jazda takim pojazdem nie będzie też choćby częściowo wyjęta spod prawa. Tak się stanie za sprawą ustawy o kierujących pojazdami, która zmienia także przepisy ruchu drogowego. Regulacje te zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw, ale zaczną obowiązywać od 11 lutego 2012 roku.
Obecne przepisy prawa o ruchu drogowym nie określają zasad dotyczących quadów. Jedynie na podstawie interpretacji wiadomo, że większe rejestruje się jako samochody, a małe jako motorowery. Wprowadzenie definicji czterokołowca sprawi, że quady będą rejestrowane jako czterokołowce.

Definicja ustawowa

Zgodnie z nowelą zostaną one określone jako czterokołowiec i czterokołowiec lekki. Pierwszy z nich to pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 550 kg w przypadku przewozu rzeczy i 400 kg w przypadku przewozu osób. Drugi, czyli czterokołowiec lekki, to pojazd, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/godz. i masę do 350 kg.
Wprowadzenie quadów, czyli czterokołowców, do przepisów prawa spowoduje, że będą określone zasady jazdy na takich pojazdach. Takim sprzętem nie będzie można wyjechać na autostradę oraz na drogę ekspresową. Obecnie na autostradę może wyjechać każdy pojazd samochodowy, który jest w stanie rozwinąć prędkość do 40 km/godz. Dlatego nie ma przeszkód, by także quad jechał po takiej drodze.

Tylko w kasku

Zmiana prawa nie tylko wyłączy quady z ruchu po autostradach i drogach ekspresowych, ale wprowadzi konieczność jazdy na nich w kasakach. Wymóg ten, podobnie jak w przypadku motocykli, obejmie także pasażerów. Zgodnie z nowymi przepisami z kasków nie będzie trzeba korzystać na takich pojazdach tylko wtedy, gdy dany model będzie fabrycznie wyposażony w nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa. Obecnie wymóg jazdy w kasku dotyczy motocykli. Dlatego kierowcy quadów jeździli w nich z rozsądku. Wprowadzenie takiego wymogu do przepisów sprawi, że jeżeli trafi się jeździec bez ochrony głowy, to policja będzie mogła go ukarać mandatem.
Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami do jazdy quadem będzie wymagane przynajmniej prawo jazdy kategorii B1 (małe samochody osobowe). Można je uzyskać w wieku 16 lat. Do jazdy mniejszym quadem, czyli czterokołowcem lekkim, będzie wymagana nowa kategoria prawa jazdy AM. Będzie je mógł uzyskać 14-latek. Obecnie, jeżeli mały quad jest zarejestrowany jako motorower, to może nim jechać osoba, która ma 13 lat. Oczywiście pod warunkiem że ma kartę motorowerową. Z tym że nowa kategoria AM zastąpi właśnie kartę motorowerową i podniesie wymagany próg wiekowy do jej uzyskania. Konieczność wyrobienia takiej kategorii lub wyższej do tego, by jeździć nawet małym quadem, obejmie także osoby pełnoletnie, które 18 lat skończą po dacie wejścia w życie nowej ustawy.
Podstawa prawna
Ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30, poz. 151).