Reklamację składa się u sprzedawcy. Musi on ją przyjąć, gdy była zgłoszona w terminie. Sprzedający nie ma prawa odesłać klienta do producenta lub importera.

Mężczyzna zdecydował się zwrócić zakupiony garnitur, bo po dokładnej przymiarce okazało się, że marynarka źle na nim leży, a w dodatku w sklepie obok można zakupić podobne, o wiele tańsze. Czy sprzedawca musi przyjąć ubranie i zwrócić pieniądze klientowi?

Takiej możliwości niestety nasze przepisy nie przewidują. Reklamacje zakupów dokonanych w tradycyjnym sklepie są dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy:

● nabyta rzecz nie nadaje się do takiego celu, do którego zazwyczaj jest używana (np. odzież przeciwdeszczowa nawet przy niewielkim deszczu przemaka),

● właściwości rzeczy nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju (np. bluzka po pierwszym praniu straciła kolor i skurczyła się o dwa numery).

– W takim przypadku zakupione ubranie nie jest zgodne z umową. Dlatego klient ma prawo zwrócić je i domagać się naprawy, wymiany rzeczy na wolną od wad lub obniżenia ceny. Gdy nie jest to możliwe, kupujący może odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy – tłumaczy Maria Urbańska, adwokat z Kancelarii Kosiński i Wspólnicy.

Dodaje, że prawo do reklamacji klient ma również wówczas, gdy właściwości zakupionego ubrania nie zgadzają się z tym, co podawał na jego temat publicznie sprzedawca lub producent, np. w reklamującej je ulotce.

W razie indywidualnego uzgadniania właściwości towaru jest on zgodny z umową wówczas, gdy żadna z jego cech nie różni się od podanych w opisie dokonanym przez sprzedawcę oraz gdy nie różni się on od okazanej przez niego próbki. Towar musi również nadawać się do celu określonego przez sprzedawcę przy zawieraniu umowy.

Reklamację składa się u sprzedawcy, u którego został zakupiony towar. Gdy będzie zgłoszona w terminie, to sprzedawca musi ją przyjąć. Nie może odesłać nabywcy do producenta lub importera. Nie powinien też proponować mu, że przekaże rzecz do naprawy w serwisie, bo w ten sposób za klienta wybiera zrealizowanie jego uprawnień z gwarancji zamiast z reklamy. Przyjęcie reklamacji nie oznacza jednak, że zostanie ona uwzględniona.

O tym, czy żądanie klienta zostanie uwzględnione, sprzedawca powinien poinformować go w ciągu 14 dni. Gdy tego nie zrobi, przyjmuje się, że ją przyjął.

Za niezgodność towaru z umową sprzedawca nie odpowiada wówczas, gdy:

● nabywca wiedział o wadzie (np. z tego powodu towar miał obniżoną cenę),

● klient, oceniając rozsądnie, powinien wiedzieć o tym, że towar nie jest pełnowartościowy (np. wada była łatwo zauważalna),

● niezgodność wynika z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.

Termin składania reklamacji

Reklamację wolno złożyć w ciągu 24 miesięcy, licząc od daty wydania towaru. W razie zakupu rzeczy używanej termin ten strony mogą skrócić, ale nie poniżej jednego roku.

Należy reklamować w ciągu dwóch miesięcy od ujawnienia się niezgodności.