Efektem opisanych działań jest wyłudzenie od abonentów danych osobowych oraz skłonienie ich do podpisania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Dlatego też prezes UKE przestrzega przed tego typu nieuczciwymi praktykami i zwraca uwagę na to, że fałszywa decyzja ma kilka wersji, które różnią się w zależności od regionu kraju, w którym działają akwizytorzy spółki. Ponadto prezes UKE powziął decyzję o powiadomieniu organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Urząd zwraca także uwagę abonentów na potrzebę dokonywania dokładnej analizy przedstawianych przez przedstawicieli różnych firm ofert i dokumentów. W razie wątpliwości można skontaktować się z uruchomionym przez prezesa UKE Telefonicznym Centrum Informacji Konsumenckiej. Eksperci czekają pod numerami 801 900 853 lub 22 534 91 74 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 16.15. Kontaktować można się także e-mailowo pod adresem: uke@uke.gov.pl.

Warto także pamiętać, że zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, w przypadku zawarcia przez abonenta umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w domu) lub na odległość (np. przez telefon), abonent może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

To nie pierwszy przypadek stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przez Telekomunikację Novum. W 2009 r. prezes UKE ukarał spółkę za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych. Natomiast na początku tego roku ponownie wszczął postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na tego operatora, między innymi za wprowadzanie w błąd osób podpisujących umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Podstawa prawna

Ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271).