Naruszanie prawa do znaku towarowego znajdującego się w nazwie domeny może zakończyć się sprawą o odszkodowanie lub wszczęciem postępowania karnego wobec działającego bezprawnie internauty.
Osoba, która dokonała rejestracji domeny, staje się jej abonentem. W związku z tym ma ona prawo do wyłącznego korzystania z nazwy domeny. Aby jednak abonent mógł dodatkowo bronić się przed nieuprawnionym podrabianiem zastrzeżonego adresu strony WWW, nazwa domeny musi zostać zarejestrowana w urzędzie patentowym jako znak towarowy lub taki w sobie zawierać. Brak rejestracji wiąże się z ograniczonymi możliwościami zwalczania oszustów. W takich sytuacjach pozostaje dochodzenie roszczeń z zakresu ochrony konkurencji czy prawa do firmy.

Ochrona nazwy domeny