Sama rejestracja nazwy domeny nie daje uprawnień do występowania z roszczeniami wobec osób, które zastrzegą sobie podobny adres strony www.
Każdy może dzisiaj zarejestrować nazwę domeny o dowolnej nazwie, jeżeli nie została jeszcze ona zastrzeżona przez inny podmiot. Przed rejestracją trzeba upewnić się jednak, czy wymyślona przez nas nazwa nie jest tożsama lub podobna do cudzego znaku towarowego.

Sprawdź przed rejestracją

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny i które pozwala odróżnić towar jednej firmy od drugiej. Ochrona znaku towarowego obejmuje wyłączne prawo do oznaczania tym znakiem tylko tych towarów lub usług, dla których dany znak jest zarejestrowany.
Prawo do znaku jest w niektórych wypadkach ograniczone. Co do zasady, nie narusza prawa np. zakład cukierniczy, który ma identyczny znak jak stacja paliw. Inaczej będzie w przypadku renomowanego znaku towarowego (takiego, który symbolizuje potwierdzoną jakość). Użycie go w nazwie domeny przez osobę, która nie posiada praw do tego znaku towarowego, zawsze stanowić będzie naruszenie praw do znaku towarowego (np. nie można już nazwać stacji paliw „Coca-cola”).

Uwaga na umowę

Podejmując decyzję o zarejestrowaniu nazwy domeny, trzeba zwrócić uwagę na koszty i warunki umowy zawartej z firmą pośredniczącą w rejestracji domen. Rejestrując adres WWW po cenach promocyjnych, musimy się zgodzić na liczne utrudnienia związane najczęściej z warunkami rezygnacji z korzystania z usług danego operatora.
Przed zakupem domeny należy uważnie przeczytać regulamin zakupu usługi i warunków ewentualnych promocji. Momentem, który budzi największe zaskoczenie wśród właścicieli domen, jest przedłużenie ich ważności po pierwszym roku użytkowania. Opłata za następny okres obecności naszego adresu w sieci jest zazwyczaj znacznie wyższa niż symboliczna kwota uiszczana podczas zakupu nowego adresu internetowego.

Prawa rejestrującego

Nazwa domeny nie jest przedmiotem praw podmiotowych i sama w sobie nie podlega ochronie prawnej. Może ona jednak stać się znakiem towarowym przez uzyskanie prawa ochronnego lub powszechność używania.
W wyniku rejestracji domeny powstaje stan wyłączności w odniesieniu do nazwy domeny jako określonego ciągu znaków. Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że taka wyłączność ma jednak charakter faktyczny, a nie prawny. Rejestracja domeny nie kreuje żądnego wyłącznego, majątkowego prawa do domeny internetowej jako takiej. W wyniku rejestracji jej dysponent nie staje się właścicielem domeny, a tylko uprawnionym z umowy do korzystania z usługi polegającej na utrzymaniu na jego rzecz związania nazwy domeny z odpowiednim jej numerem (wyrok z 28 lutego 2005 r., sygn. akt I ACa 843/2004).
PRZYKŁAD
Czy domena jest chroniona, nawet jeżeli nie została zarejestrowana
Właściciel dobrze prosperującego sklepu internetowego z odzieżą zauważył, że inni sprzedawcy używają domen, które przypominają jego adres WWW. Wcześniej nie zarejestrował jednak nazwy domeny jako znaku towarowego. Mimo tego może żądać zaprzestania używania podobnych oznaczeń. Takie działania konkurentów są czynem nieuczciwej konkurencji, gdyż takie oznaczenie przedsiębiorstwa może wprowadzać klientów w błąd co do ich tożsamości przez używanie nazwy wcześniej używanej zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.