Ustanawiając zastaw rejestrowy, zabezpiecza się swoje roszczenia na majątku kontrahenta albo innej osoby, która rozporządza obciążonym przedmiotem.

1 Jakie rzeczy i prawa można obciążyć zastawem rejestrowym

Umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego może zawrzeć każdy wierzyciel, nawet będący osobą fizyczną. Zawiera ją z zastawcą, czyli osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu. Zastawcą nie musi więc być dłużnik. Wierzyciel w ten sposób może zabezpieczyć udzieloną pożyczkę, należności wynikające z zawartego kontraktu oraz inne roszczenia. Ma prawo zabezpieczyć wierzytelność pieniężną, która została wyrażona w złotych lub w walucie obcej, a także odsetki oraz roszczenia uboczne związane z zabezpieczoną wierzytelnością. Jednym zastawem rejestrowym może nawet zabezpieczyć kilka przysługujących mu wierzytelności.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

- Czy zastawem można obciążyć wszystkie rzeczy ruchome i prawa

- Czy zawarcie umowy zastawniczej wymaga specjalnej procedury

- Czy wierzyciel może zaspokoić swoje roszczenia z przedmiotu zastawu

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zabezpieczyć pożyczkę zastawem rejestrowym.