Już od poniedziałku osoba kupująca nowe mieszkanie będzie musiała przedstawić w banku, w którym stara się o kredyt, oświadczenie banku finansującego dewelopera, że nabywany przez nią lokal nie zostanie obciążony hipoteką dewelopera. Dopiero wtedy nabywca będzie mógł kupić lokal w stanie wolnym od wszelkich długów. W przeciwnym wypadku mieszkanie zostanie obciążone hipoteką dewelopera, a jego właściciel będzie miał prawo żądać jedynie podziału hipoteki proporcjonalnie do wartości lokalu.
Takie zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która wchodzi w życie w niedzielę 20 lutego. Zgodnie z nowelą wydzielenie mieszkania z obciążonej hipoteką nieruchomości wybudowanej przez dewelopera spowoduje przekształcenie tej hipoteki w hipotekę łączną obciążającą zarówno całą nieruchomość, jak i wydzielony lokal.
Do tej pory po wyodrębnieniu przez dewelopera lokali jego hipoteka nie obciążała właścicieli poszczególnych mieszkań. Nabywca kupował lokal wolny od wszelkich długów.
Zdaniem ekspertów od nieruchomości nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym nie powinni bać się nowych przepisów.
– W praktyce od dawna obowiązuje zasada, że deweloper w umowie z klientem zobowiązuje się do przeniesienia na jego rzecz nieruchomości wolnej od obciążeń – uspokaja Artur Michalski, szef działu nieruchomości w DLA Piper Wiater Sp. k.
Ekspert wyjaśnia, że aby podzielić hipotekę proporcjonalnie do wartości lokali, najpierw trzeba ustalić proporcję wartości wyodrębnionego lokalu do wartości pozostałej części nieruchomości. Następnie taką proporcję (wynoszącą np. 1:3) należy zastosować do sumy hipotecznej. Jeśli suma hipoteczna wynosi np. 800 tys. zł, oznacza to podział na hipotekę o wartości 200 tys. zł oraz hipotekę o wartości 600 tys. zł.
Brak zgody jednego z nabywców wyodrębnianych lokali na dokonanie podziału w żaden sposób nie wpływa na uprawnienia pozostałych właścicieli mieszkań nabytych od dewelopera.
– Na wcześniej wyodrębnionym lokalu pozostaje hipoteka łączna, ale przy obliczaniu proporcji podziału należy uwzględnić wartość tak wyodrębnionego mieszkania – wyjaśnia Artur Michalski.
Uprawnienie nabywcy do żądania podziału hipoteki realizuje się na drodze postępowania sądowego.