Firmy prawnicze z całej Europy spotkają się w Krakowie. Zamierzają się wymienić doświadczeniami na temat walki o prawa poszkodowanych.

Na konferencję, dotyczącą europejskich systemów prawnych i sądowych w dziedzinie szkód na osobach, zaprasza PEOPIL. Jest to europejska organizacja, która ma na celu wymianę informacji oraz promocję współpracy firm prawniczych na rzecz poszerzania wiedzy o europejskich systemach prawnych i sądowych w dziedzinie szkód na osobach.

Szkoda na osobie to np. uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia, pozbawienie życia, pozbawienie wolności i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka. Może ona być wywołana np. pobiciem, spowodowaniem wypadku samochodowego itp.

Pod pojęciem szkody kodeks cywilny rozumie wszelkie uszczerbki wynikłe z czynu niedozwolonego. Mogą one mieć charakter majątkowy (np. pozbawienie kogoś zdolności do pracy i przez to spowodowanie utraty zarobku) lub niemajątkowy. Uszczerbek niemajątkowy polega na spowodowaniu czynem niedozwolonym krzywdy, której nie można wymierzyć w formie pieniężnej (np. ból, cierpienie). Od sprawcy przestępstwa, osoba, która poniosła szkodę majątkową jak i niemajątkową, może się domagać odszkodowania.

Prawnicy w Krakowie będą dyskutować m.in. o tym, jak skutecznie walczyć dla osób poszkodowanych o odszkodowania i rekompensaty za doznane krzywdy? Jak działać na rzecz podnoszenia standardów bezpieczeństwa? W jaki sposób ofiary mogą korzystać z pomocy wymiaru sprawiedliwości? I jak zwiększyć ich dostęp do wymiaru sprawiedliwości?

Spotkanie odbędzie się w Krakowie w dniach 11-12 czerwca tego roku.

Patronat nad konferencją objęła Naczelna Rada Adwokacka.