Aby odwieść Ministerstwo Finansów od projektu ograniczenia wydatków jednostek samorządowych, przedstawiciele postanowili sami zebrać dane dotyczące stanu finansów samorządów.

Jednostki każdego szczebla (gminy, powiaty, województwa) wypełniają specjalne internetowe formularze przygotowane przez Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP, w których podają dane dotyczące wydatków z lat ubiegłych i planowanych na najbliższe pięć lat. – W miarę pojawiania się oficjalnych propozycji zmian prawnych na stronie „Ankiety” będą prezentowane analizy skutków zarówno dla poszczególnych gmin, jak i dla całej grupy uczestniczącej w dostarczaniu wiedzy – tłumaczy Mariusz Poznański, przewodniczący ZGW RP.

Samorządowcy argumentują, że podliczanie się na własną rękę jest konieczne, gdyż do tej pory nie zrobił tego rząd. – Resort finansów przyznał, że szczegółowe informacje za 2010 rok będzie miał dopiero w kwietniu lub maju, a już teraz chce pracować nad zmianami przepisów ograniczających samorządom możliwości zaciągania długu – mówi Marek Wójcik z ZPP.

Resort finansów planuje m.in. ograniczenie deficytu budżetowego w samorządach (o 4 proc. w 2012 roku, 3 proc. w 2013, 2 proc. w 2014 i 1 proc. w 2015).