Posiadacz dowodu, który utracił ważność, ma 30 dni na jego wymianę. W przeciwnym razie może zostać ukarany grzywną lub karą ograniczenia wolności.
W styczniu 2011 r. minął dziesięcioletni okres ważności pierwszych dowodów osobistych (wtedy w miejsce papierowych książeczek wprowadzono plastikowe karty). Dowody te są automatycznie unieważniane przez system wydawania dowodów osobistych. Dokumenty, które stracą ważność, nie będą uprawniały do posługiwania się nimi.
– Posiadacz dowodu osobistego powinien sprawdzić na dokumencie datę jego wydania i złożyć najpóźniej 30 dni przed terminem upływu ważności dowodu osobistego wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości. Obecnie mieszkańcy nie muszą ponosić żadnych opłat za wymianę dowodu – informuje Robert Grafowski z koszalińskiego magistratu.