Monitoring na trybunach będzie miał najlepszą jakość obrazu, a stopklatka pozwoli na szybką identyfikację pseudokibiców stadionowych.
Niezwłocznie po zamieszkach na trybunach w trakcie meczu piłkarskiego uczestnicy zajść będą mieli wydrukowane zdjęcia ze swoimi podobiznami. Pozwolą one policji szybko namierzyć sprawców burd. Taka fotografia będzie wysokiej jakości. Jej wydruk o wymiarach 9 cm na 13 cm ma mieć rozdzielczość 300 dpi – określa nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. nr 16, poz. 73), które dziś wchodzi w życie. Takie parametry fotografii ze stadionowego monitoringu w zupełności wystarczą, by rozpoznać daną osobę.

Furtka dla starej technologii

Nowe rozporządzenie określa, że kamery monitoringu powinny być cyfrowe. Przepisy te dopuszczają jednak stosowanie także kamer analogowych, jeżeli zostaną wyposażone w specjalne przetworniki, które umożliwią przekształcenie zapisu nagrania do postaci cyfrowej.
– Do nagrań w najwyższej rozdzielczości kamery analogowe w ogóle się nie nadają. Dlatego powinien być tylko cyfrowy sposób rejestracji przebiegu imprez masowych – mówi dr Ewa Wolniewicz z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Tłumaczy, że dopuszczenie analogowego monitoringu jest nieracjonalne, gdyż do takich kamer trzeba dokupić przetworniki.
– W rozmaitych dziedzinach odchodzi się od przestarzałych technologii. Zapis dopuszczający analogowe kamery jest furtką dla stworzenia w Polsce rynku zbytu dla przestarzałej technologii – dodaje dr Ewa Wolniewicz.
Co do zasady kamery najlepszej jakości będą np. na trybunach i płycie boiska. Niższej jakości – w pozostałych miejscach, jak np. przejścia czy wejścia na obiekt. Przepisy nie określają jednak, gdzie może być monitoring cyfrowy, a gdzie analogowy. Bez względu na to, czy analogowy, czy cyfrowy, musi spełniać wskazane parametry. Dlatego urządzenia rejestrujące przebieg zdarzeń na trybunach i płycie boiska powinny przede wszystkim zagwarantować stabilny obraz. Zostanie zarejestrowany z częstotliwością przynajmniej 12 klatek na sekundę i z rozdzielczością nie niższą niż 950 pikseli. Czas otwarcia migawki wyniesie 1/125 sekundy. Takie parametry pozwoliłyby na wydrukowanie ze stopklatki zdjęcia w odpowiedniej wielkości i rozdzielczości. Nowe wymogi powodują, że policja nie boi się też o jakiekolwiek kłopoty z ewentualną identyfikacją sprawców burd stadionowych.

Policja sobie poradzi

– Tam, gdzie jest to potrzebne, musi być monitoring o podwyższonych parametrach wskazanych przez rozporządzenie. Nie wszędzie musi być jednak cyfrowy o najwyższej jakości, gdyż nie ma takiej potrzeby – mówi Krzysztof Hajdas z Komendy Głównej Policji.
Oznacza to, że w sytuacji, gdy analogowy monitoring nie będzie miał parametrów niezbędnych do rejestracji np. zdarzeń na trybunach, to tam się nie znajdzie. Może jednak spełnić swoje zadanie np. w okolicy parkingów.
Zgodnie z rozporządzeniem monitoring jest obowiązkowy w kasach biletowych i przy bramach. Kamery muszą się znaleźć również przy drogach dla służb ratowniczych i na drogach ewakuacyjnych. Inwestorzy muszą też zamontować urządzenia do rejestracji obrazu na parkingach przy stadionach.
Dokładne określenie miejsc, w których powinna być dokonywana rejestracja obrazu i dźwięku, pozytywnie jest oceniane przez dr Marlenę Wach, radcę prawnego w kancelarii Bird & Bird Maciej Gawroński Sp. k.
– Są to miejsca publiczne, zatem rejestracja ta nie narusza prywatności i godności uczestników imprezy masowej. Ponadto przy wejściu na imprezę masową umieszczona będzie informacja o rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik imprezy będzie zatem świadomy, że jest nagrywany – mówi dr Magdalena Wach. Dodaje, że nowe przepisy stanowią odpowiednie narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej oraz umożliwienia ustalania sprawców przestępstw w trakcie takich imprez.
Przy kasach biletowych czy bramach monitoring może mieć niższe parametry. Kamery w tych miejscach mają umożliwić zarejestrowanie obrazu z częstotliwością przynajmniej sześciu klatek na sekundę. Pionowa rozdzielczość obrazu ma mieć nie mniej niż 500 pikseli.Cyfrowa ekstraklasa

Niektóre stadiony piłkarskie mają monitoring, który już wcześniej spełniał minima określone w rozporządzeniu. Leszek Miklas, wiceprezes KP Legia Warszawa, zapewnia, że obraz z trybun i płyty boiska jest rejestrowany i zapisywany w rozdzielczości HD.
Cyfrowym sprzętem może też się pochwalić stadion Cracovii w Krakowie. W tym przypadku inwestorzy zastosowali rozwiązania niczym w filmach science fiction.
– Specjalne urządzenie skanuje twarz przy wejściu na stadion. Następuje identyfikacja i dopiero wtedy automatycznie otwierają się drzwi – mówi Paweł Kozyra, rzecznik Grupy Kapitałowej Comarch, która jest współwłaścicielem Cracovii. Tłumaczy, że osoba wchodząca na obiekt musi przyłożyć swoją kartę kibica do czytnika i jednocześnie spojrzeć w obiektyw kamery. System porównuje uzyskany obraz, a także dane osobowe z biletu z informacjami zawartymi na dysku. Oprogramowanie rozpoznaje cechy charakterystyczne twarzy – m.in. odległość między oczami, szerokość nosa, głębokość oczodołów, położenie kości policzkowych, kształt i położenie szczęki.
– Jeśli zgadzają się z wzorem, który jest w bazie danych, bramka się otwiera – mówi Paweł Kozyra.
System identyfikacji nie obejmuje jednak kibiców gości. Jednak w tym przypadku osoby wchodzące na stadion i tak są rejestrowane przez kamery. W sytuacji gdy jest to konieczne do identyfikacji, porównuje się osoby trybun z tymi, które przeszły przez furtkę.
Stadiony, które mają monitoring, ale o niższych parametrach niż wskazane przez rozporządzenie, mają sześć miesięcy na to, by się odpowiednio wyposażyć.
Nagrania z przebiegu imprez masowych w najwyższej jakości

Maciej Bogucki | radca prawny, Kancelaria Mamiński i Wspólnicy

Po blisko roku od daty utraty mocy obowiązującej poprzedniego rozporządzenia w sprawie zasad utrwalania przebiegu imprez masowych wchodzi w życie nowa regulacja. Wskazano w niej miejsca obowiązkowo objęte dozorem kamer oraz określono wymogi techniczne sprzętu rejestrującego obraz i dźwięk. Mają to być co do zasady urządzenia cyfrowe, choć dopuszczono analogowe z możliwością przetwarzania zapisu do postaci cyfrowej. Urządzenia o najwyższych parametrach rejestracji obrazu mają służyć do obserwacji najbardziej newralgicznych miejsc – sektorów uczestników oraz płyty boiska. Wymóg cyfrowego zapisu, o stosunkowo wysokiej jakości, należy przy tym uznać za trafny. Przy obecnym stanie techniki możliwe jest w razie konieczności dodatkowe wyostrzenie tak uzyskanego obrazu. Wysoka jakość zdjęć czy filmu będzie zaś miała niezwykle istotne znaczenie przy ewentualnych postępowaniach, zwłaszcza karnych, przeciwko zakłócającym porządek. Stosownie do przepisów kodeksu postępowania karnego zapis obrazu może zostać wykorzystany jako dowód w sprawie – przy tym nie może budzić wątpliwości tożsamość osoby ujawnionej na zdjęciu lub filmie. W innym razie, zgodnie z zasadą domniemania niewinności, taki dowód może zostać skutecznie zakwestionowany. Wysoka jakość obrazu uniemożliwi zaś lub znacznie utrudni kwestionowanie tożsamości utrwalonych na zdjęciach osób.