Zakazane będzie odpłatne rozpowszechnianie ogłoszeń wyborczych w publicznych i niepublicznych stacjach radiowych oraz telewizyjnych. Komitety wyborcze nadal będą miały jednak do tego prawo w ramach prasy i internetu. Takie zmiany przewiduje nowelizacja uchwalonego w styczniu kodeksu wyborczego. Nowe przepisy zostały przyjęte na ostatnim posiedzeniu Senatu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami komitety wyborcze będą miały prawo prowadzenia kampanii wyborczej w programach nadawców radiowych i telewizyjnych, zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. Taka możliwość będzie istniała także w przypadku ponownych lub uzupełniających wyborów, o ile przeprowadzane będzie głosowanie. Nowelizacja wprowadza jednak w tej kwestii pewne ograniczenia. Zabronione ma być bowiem odpłatne rozpowszechnianie ogłoszeń wyborczych we wskazanych powyżej transmisjach. Chodzi o część programu radiowego lub telewizyjnego, która stanowi odrębną całość i nie pochodzi od nadawcy. Jej emisja nie będzie mogła zlecana przez komitet wyborczy w ramach prowadzonej kampanii.

Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami kampanie wyborcze mogą być prowadzone w formie odpłatnych spotów w telewizji i radiu. Możliwe jest także rozpowszechnianie programów wyborczych na nośnikach wielkoformatowych oraz poprzez reklamy w gazetach. W myśl uchwalonego w styczniu kodeksu wyborczego wprowadzony został wprawdzie zakaz reklam wyborczych na nośnikach wielkoformatowych powyżej 2 mkw. Nie zabroniono jednak umieszczania spotów w telewizji i radiu oraz publikowania reklam wyborczych w gazetach.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.