Wzrosną wymagania wobec zabawek dla dzieci. Zaostrzone zostaną normy obecności w ich składzie niebezpiecznych substancji chemicznych – rakotwórczych i alergizujących. To jedna z najważniejszych zmian zaproponowana przez ministra gospodarki w projekcie rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek. Przepisy trafiły do Rządowego Centrum Legislacji.

– Przepisy zostaną zaostrzone. Spodziewaliśmy się jednak tego, bo zmiany to wdrożenie dyrektywy, która była nam znana już od dawna – mówi Monika Chmielnicka, prezes Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych. Podkreśla, że wymogi będą dotyczyć wszystkich zabawek, bez względu, czy będzie to zabawka polska czy chińska.

– Na przedsiębiorców z naszej branży zostaną nałożone nowe obowiązki w zakresie przeprowadzania badań i ich dokumentowania – dodaje.

Jej zdaniem jeszcze za wcześnie, aby oszacować koszty tych zmian dla przedsiębiorców. – Można się spodziewać, że wyższy będzie koszt wprowadzenia zabawki na rynek. Z wielu substancji trzeba będzie zrezygnować – dodaje.

Na producenta zabawek zostaną nałożone dodatkowe obowiązki związane z wprowadzaniem zabawek na rynek. Na etykiecie zabawki trzeba będzie wskazywać substancje zapachowe, które mogą powodować alergie, jeżeli dodano je do zabawki w stężeniach przekraczających 100 mg/kg wagi zabawki lub jej części składowych.

Zakazane będzie użycie substancji rakotwórczych, mutogennych lub szkodliwie wpływających na rozrodczość. Nie będzie można także stosować alergizujących substancji zapachowych. Na liście będzie zakazanych 55 substancji zapachowych, które mogą powodować alergie. Wzrośnie liczba zakazanych metali ciężkich z 8 do 19 wraz z obniżeniem limitów, które należy stosować przy ich wykrywaniu.

Nowe regulacje to realizacja wymagań nałożonych na Polskę dyrektywą 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

Przepisy planowanego rozporządzenia mają wejść w życie 20 lipca 2011 r., a przepisy dotyczące zaostrzonych wymagań chemicznych 20 lipca 2013 r.

3000 tylu jest przedsiębiorców wprowadzających zabawki do obrotu w Polsce