Jak poinformował Michalak, często zwracają się do niego z prośbą o interwencję rodzice, którzy czują się bezsilni w sytuacjach, gdy nauczyciele rozmawiają publicznie na zebraniu o ich dzieciach, np. ujawniając ich chorobę. Często robią to na żądanie rodziców innych dzieci z klasy lub grupy przedszkolnej, którzy domagają się takich informacji.

Rzecznik przypomina, że niezależnie od intencji, które przyświecają takim rozmowom, jest to niezgodne z prawem i narusza prawo do ochrony danych osobowych.

Dlatego RPD zwrócił się do kuratorów oświaty w całej Polsce z prośbą o przypominanie placówkom oświatowym o konieczności przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz konstytucji i Konwencji o prawach dziecka.