Kierowcy, którzy przekroczą limit 24 punktów karnych przypisanych za popełnione wykroczenia drogowe, zostaną skierowani na kurs reedukacyjny dopiero po 1 stycznia 2013 r.
Czytelnik został przyłapany na popełnieniu kilku wykroczeń drogowych i w wyniku nałożonych mandatów przekroczył limit 24 punktów karnych.
– Powiedziano mi, że stracę prawo jazdy. Słyszałem jednak, że są nowe przepisy, które pozwalają w takich sytuacjach na zmniejszenie sumy punktów dzięki uczestniczeniu w specjalnych szkoleniach. Czy mogę z nich już skorzystać – pyta pan Piotr z województwa pomorskiego.
Nie. Uchwalona przez Sejm na początku 2011 roku ustawa o kierujących pojazdami co prawda przewiduje taką możliwość, ale przepisy dotyczące szkoleń reedukacyjnych dla kierowców z przekroczonym limitem punktów zaczną obowiązywać dopiero 1 stycznia 2013 r.
Zgodnie z nowymi zasadami kierowcy, którzy otrzymają 25 punktów i więcej, nie będą musieli udawać się na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji – czyli ponownie zdawać egzaminu państwowego na prawo jazdy (teoretycznego i praktycznego) oraz przechodzić badań psychologicznych. Osoba, która zostanie skierowana na kurs reedukacyjny, będzie zobowiązana do odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu. O skierowaniu na kurs będzie decydował starosta. Będzie musiał to robić z urzędu na podstawie informacji uzyskanych od administratora centralnej ewidencji kierowców.
Kursy reedukacyjne będą prowadzić odpłatnie wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Będą one miały formę wykładów oraz zajęć warsztatowych i obejmować w szczególności przedstawienie skutków wypadków drogowych, czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym. Po ukończeniu kursu WORD wyda kierowcy zaświadczenie, które trzeba będzie przedstawić staroście w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na kurs.
Możliwość uczestniczenia w odpłatnych szkoleniach mających na celu zredukowanie liczby punktów karnych przypisanych kierowcy w policyjnych ewidencjach istnieje obecnie tylko wtedy, gdy nie przekroczy on granicy 24 punktów. W takich mogą brać udział jedynie kierowcy, którzy mają uprawnienia do kierowania pojazdami dłużej niż przez 1 rok. Ponadto z zajęć redukujących punkty karne można korzystać jedynie raz na 6 miesięcy.
Ustawa o kierujących pojazdami została podpisana przez prezydenta.
Podstawa
Art. 98 – 101 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.