Najwyższą jakość obrazu muszą zapewnić kamery z monitoringu, które będą rejestrować zdarzenia na trybunach i płycie boiska.
Od lutego 2010 r. nie obowiązuje rozporządzenie dotyczące wymagań technicznych, jakie musi spełniać monitoring na stadionach piłkarskich.
– Czy w związku z brakiem nowego rozporządzenia prawdziwi kibice są źle chronieni – pyta kibic z Łodzi.
Na stadionach piłkarskich cały czas jest monitoring, za pomocą którego rejestrowane są wydarzenia na trybunach o charakterze chuligańskim. Brak rozporządzenia powodował, że na obiektach nowo budowanych oraz tych, gdzie modernizowany był system monitoringu, nie wiadomo było, jakimi dokładnie kierować się wytycznymi. Jednak 8 lutego 2011 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. Podniesie ono wymagania dla takich urządzeń.
Zgodnie z nowymi wytycznymi, jakie przygotował minister spraw wewnętrznych i administracji, monitoring będzie obowiązkowy w kasach biletowych, przy bramach i furtkach. Kamery muszą się znaleźć również przy drogach dla służb ratowniczych i na drogach ewakuacyjnych. Inwestorzy muszą też zamontować urządzenia do rejestracji obrazu na parkingach przy stadionach. Oczywiście wymóg ten jest także na trybunach i w okolicy płyty boiska lub sceny.
Co do zasady kamery muszą być cyfrowe, by jakość obrazu była na tyle dobra, by policji ułatwić zidentyfikowanie sprawców potencjalnych zamieszek. Rozporządzenie dopuszcza jednak wykorzystanie kamer analogowych, ale pod warunkiem że zostaną one wyposażone w przetworniki analogowo-cyfrowe, które umożliwią przekształcenie zarejestrowanego obrazu z postaci analogowej do cyfrowej.
W przypadku urządzeń, które mają rejestrować wybryki chuliganów na trybunach i płycie boiska, obraz z nich musi być stabilny. Ma być zarejestrowany z częstotliwością przynajmniej 12 klatek na sekundę i z rozdzielczością nie niższą niż 950 pikseli. Czas otwarcia migawki ma wynieść 1/125 sekundy.
Wymagania określone przez MSWiA mają zagwarantować sprawną identyfikację stadionowych chuliganów i osób, które będą zakłócały porządek publiczny np. w czasie koncertu. W dodatku zarejestrowany film czy wydruk ze zdjęcia ma posłużyć jako dowód w sądzie przeciwko chuliganom. Dlatego rozporządzenie mówi o cyfrowych kamerach. Dyskusyjne jest jednak dopuszczenie analogowych urządzeń, które mają niższą jakość obrazu niż sprzęt cyfrowy. Określenie, że czas otwarcia migawki kamery przy rejestracji zdarzeń np. na trybunach ma wynosić 1/125 sekundy, ma zagwarantować, że wydrukowane zdjęcie będzie ostre i wyraźne. Przy dłuższym czasie rejestracji jednej klatki twarz chuligana mogłaby być rozmazana, gdyby np. biegł w chwili rejestracji obrazu.
PODSTAWA PRAWNA
Par. 4 – 8 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. nr 16, poz. 73).