Sprzedawca internetowy ma obowiązek upewnić się, czy klient ma już skończone 18 lat. W tym celu może żądać podania numeru PESEL.
Prawo zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Dlatego sprzedawca ma obowiązek sprawdzić, czy nabywca ma skończone 18 lat. Taki wymóg znajduje się w przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Problem pojawia się w sytuacji, gdy np. wino lub inny trunek sprzedawany jest za pośrednictwem internetu. W rzeczywistości to kasjer powinien zażądać okazania przez klienta np. dowodu osobistego. Okazuje się, że internetowi sprzedawcy mogą natomiast żądać podania numeru PESEL, by zweryfikować wiek nabywcy. W praktyce pojawiają się wątpliwości, czy sklepy internetowe mogą przetwarzać takie dane klientów.
Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych, tłumaczy, że sklepy mogą się domagać podania np. numeru PESEL. Zasady przetwarzania takich danych na potrzeby sprzedaży alkoholu przez internet nie są jednak określone w ustawie o ochronie danych osobowych. Przepisy te zawierają ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, a szczegółowe zasady często są w innych regulacjach.