Sytuacja, której ani konsument ani biuro podróży nie mogą przewidzieć, np. niespodziewane zdarzenie atmosferyczne, atak terrorystyczny, zamieszki, konflikty, nie zwalniają biura podróży z udzielenia pomocy przebywającym na urlopie turystom - informuje UOKiK.Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że prawa wyjeżdżających oraz obowiązki organizatorów określa szczegółowo ustawa o usługach turystycznych.

W przysłanej PAP w poniedziałek informacji rzeczniczka prasowa UOKiK Małgorzata Cieloch wskazała, że w przypadku odwołania wyjazdu przez biuro podróży, w związku z wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, na organizatorze wycieczki ciążą określone obowiązki.

Powinien on niezwłocznie poinformować swoich klientów o: konieczności zmiany istotnych warunków umowy (np. o innej dacie wyjazdu albo o jego odwołaniu), prawie klientów do imprezy zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie (chyba że konsument zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie), możliwości żądania natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych wpłat.

"W związku z tym, że biuro podróży nie odpowiada za działania osób trzecich, nieuczestniczących w wyjeździe oraz w sytuacji wystąpienia siły wyższej, konsument nie ma możliwości dochodzenia odszkodowania" - zastrzegła Cieloch.

"Nie podlega jednak wątpliwości, że klienci w takim przypadku będą mogli uzyskać zwrot całości wpłaconej kwoty albo skorzystać z propozycji biura podróży i pojechać w innym terminie lub w inne miejsce" - dodała.

UOKiK przypomina, że konsument, który chce odstąpić od umowy w przypadku odwołania wycieczki, powinien to zrobić w formie pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć organizatorowi wyjazdu nawet wtedy, gdy wycieczka została kupiona za pośrednictwem portali internetowych lub agentów. Jako przyczynę wskazać należy zmianę istotnych warunków kontraktu, np. odwołanie wycieczki przez organizatora w związku z zamieszkami.

"Warto pamiętać, że o tym, czym jest siła wyższa w przypadku sporu biura podróży z turystą, ostatecznie rozstrzygnąć może sąd" - zwraca uwagę rzeczniczka UOKiK.

UOKiK informuje, że więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej urzędu wwww.uokik.gov.pl. Pomocy można także szukać w Federacji Konsumentów (tel: 22 827 64 81) oraz u miejskich rzeczników konsumentów. Ich adresy znajdują się na stronie internetowej UOKiK.