Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedanych w 2010 r. napojów alkoholowych skończy się sześciomiesięcznym zakazem sprzedaży alkoholu.
Właściciele sklepów i restauratorzy, którzy prowadzili sprzedaż alkoholi, muszą rozliczyć się z gminą z wartości jego sprzedaży w 2010 r. i wnieść pierwszą ratę opłaty za obecny rok.
Pismo do urzędu
Dziś upływa termin na złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych do właściwych urzędów gmin. Do końca stycznia należy też wnieść na rachunek gminy pierwszą ratę opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu (kolejne trzeba zapłacić do 31 maja i do 30 września). Są one naliczane na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych kategorii alkoholi. Przedsiębiorcy, którzy nabyli zezwolenie w 2010 r., powinni natomiast wnieść opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu są one naliczane na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych kategorii alkoholi. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyróżnia grupy alkoholi: napoje zawierające 4,5 proc. alkoholu oraz piwo, napoje zawierające od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (przeważnie są to wina) i alkohole mocniejsze niż 18 proc. (zazwyczaj wódki). Wartością sprzedaży jest kwota należna sprzedawcy za sprzedane alkohole z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (wartość sprzedaży brutto). Na podstawie przedstawionych kwot przedsiębiorca wylicza opłaty za korzystanie z zezwolenia.
Oświadczenie trzeba złożyć w urzędzie gminy (miasta), gdzie zostało wydane zezwolenie. Nie musi być przygotowane na urzędowym formularzu, ale należy pamiętać o podaniu adresu, nazwy punktu sprzedaży oraz o podzieleniu kwoty ze względu na trzy wyróżniane przez ustawę grupy.
Półroczny zakaz
Podstawową sankcją za niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu lub niedokonanie wyliczonych w nim opłat w ustawowych terminach jest wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wygaśnięcie uprawnień do sprzedaży alkoholu następuje na sześć miesięcy, jednak nie oznacza to wcale, że zezwolenie zostanie automatycznie przywrócone po upływie tego czasu. Przedsiębiorca będzie musiał się starać o nie ponownie. Prowadzenie dalszej działalności bez zezwolenia to poważne wykroczenie. Grozi za to grzywna nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi w 2010 r.
Za piwo
● 525 zł, gdy wartość sprzedaży w 2010 roku nie przekroczyła 37,5 tys. zł.
● 1,4 proc. wartości sprzedanego piwa w 2010 roku, gdy wartość jego sprzedaży w 2010 roku przekroczyła 37,5 tys. zł.
Za wino
● 525 zł, gdy wartość sprzedaży w 2010 roku nie przekroczyła 37,5 tys. zł.
● 1,4 proc. wartości sprzedanego w 2010 roku wina, gdy wartość jego sprzedaży w 2010 roku przekroczyła 37,5 tys. zł.
Za wódkę
● 2,1 tys. zł, gdy wartość sprzedaży w 2010 roku nie przekroczyła 77 tys. zł.
● 2,7 proc. wartości sprzedanej w 2010 roku wódki, gdy wartość sprzedaży w 2010 roku przekroczyła 77 tys. zł.