Sformułowanie przepisu, przy uwzględnieniu definicji zawartych w prawie budowlanym, prowadzi do wniosku, że trzyletni okres rękojmi obowiązuje tylko w stosunku do budynków (obiekty, które mają dach, fundamenty i są trwale związane z gruntem oraz wydzielone z przestrzeni), ale już nie budowli (np. boisk, mostów, itp.).
Tym bardziej trzyletni termin nie może być stosowany do robót budowlanych realizowanych w systemie wykonawstwa częściowego lub przez podwykonawców, których przedmiotem jest np. budowa dachu czy wykonanie instalacji. Takie rozwiązanie w sposób oczywisty kłóci się z zasadami obrotu gospodarczego, np. może prowadzić do absurdalnych sytuacji, w których okres obowiązywania rękojmi dla dużych i skomplikowanych obiektów budowlanych wynosić będzie tylko rok.

Budynek a obiekt budowlany