Senat wprowadził w czwartek do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym dziewięć poprawek. Za zmianami jednogłośnie opowiedziało się 83 senatorów.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym ma na celu objęcie płatnych przewozów osób, wykonywanych na podstawie licencji nietaksówkowej, regulacjami taksówkowymi. Dotychczasowi przewoźnicy osób, nie będący taksówkarzami, będą mogli w ciągu roku od dnia wejścia w życie ustawy uzyskać licencję taksówkową.

Senatorowie poparli poprawkę, która znosi możliwość limitowania liczby udzielanych licencji taksówkowych przez rady miasta i gminy, co ma - według nich - przyczynić się do otworzenia rynku przewozów taksówkowych dla nowych przedsiębiorców.

Obecnie kierowcy chcący zostać taksówkarzami muszą czekać na licencję czasami nawet kilka lat

Według przewodniczącego senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Mariusza Witczaka (PO), obecne kompetencje rad miast i gmin w zakresie limitowania licencji ograniczają kierowcom swobodę działalności gospodarczej.

Jak zaznaczył, dzięki zniesieniu limitów na udzielanie licencji taksówkowych, kierowcy będą mogli bez przeszkód je uzyskać.

Obecnie kierowcy chcący zostać taksówkarzami muszą czekać na licencję czasami nawet kilka lat, aż któryś z kolegów umrze lub zrezygnuje z wykonywania zawodu. Dzięki zniesieniu limitów na udzielanie licencji taksówkowych, będą oni mogli bez przeszkód ją uzyskać. Obecnie zdanie egzaminu na kierowcę taksówki (m.in. z topografii miasta) nie gwarantuje otrzymania licencji natychmiast, a dopiero, gdy ta się zwolni.

Inna senacka poprawka zmniejsza z 15 tys. zł do 10 tys. zł wysokość grzywny, jaką może zostać ukarany kierowca, który pomimo braku licencji, zde­cy­duje się przewieźć jakąkol­wiek osobę za opłatą.