Czy oznaczanie ceną każdego opakowania lub egzemplarza towaru jest dobrowolną decyzją przedsiębiorcy, czy też stanowi prawnie uregulowany obowiązek? Kiedy cenę można zastąpić kodem kreskowym?
Niezależnie od obowiązku prezentowania cen towarów na wywieszkach (tabliczkach lub plakatach umieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie towaru) oznaczenie ceną każdego pojedynczego opakowania lub egzemplarza towaru jest prawnym obowiązkiem sprzedawcy detalicznego. Wymóg ten może zostać spełniony przez zastosowanie kodów kreskowych. Aby jednak kod kreskowy był prawnie równoważny oznaczeniu ceną, muszą zostać spełnione dodatkowe warunki. Przede wszystkim oferowanym towarom z kodem kreskowym muszą towarzyszyć wywieszki cenowe. W miejscu sprzedaży samoobsługowej sprzedawca detaliczny jest zobowiązany zapewnić funkcjonowanie czytników, za pomocą których kupujący na podstawie kodów odczytają ceny poszczególnych towarów. Na każde rozpoczęte 400 mkw. powierzchni sprzedażowej przypadać powinien jeden czytnik bez uwzględnienia tych znajdujących się w kasach. Czytniki winny wyświetlać cenę towaru z jego nazwą handlową lub skrótem tej nazwy tak sformułowanym, aby możliwa była łatwa i jednoznaczna identyfikacja towaru. Sprzedawca detaliczny musi także zapewnić jednolitość ceny towaru odczytanej na podstawie kodu i ceny oznaczonej za pomocą wywieszki.
Aby pomóc konsumentowi sprawnie poruszać się po samoobsługowym terenie, sprzedawca jest także zobowiązany zapewnić, aby pracownicy wyodrębnionych stoisk i działów niezwłocznie i na każde życzenie kupującego na podstawie kodu odczytali cenę towaru. Ograniczeniem dla stosowania kodów kreskowych są rozmiary oferowanych towarów. Dla towarów sprzedawanych według masy lub objętości maksymalne wartości to odpowiednio 5 kg lub 5 l (bez opakowania). W przypadku towarów sprzedawanych na sztuki istotne są wymiary produktu mierzonego w skrajnych punktach: suma wymiarów długości, szerokości i wysokości nie może przekroczyć 2 m, zaś masa i objętość – 5 kg i 5 l.