Nowela dostosowuje prawo do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2008 r. Wówczas TK uchylił przepis pozwalający na zestrzelenie porwanego samolotu, który może być użyty do ataku terrorystycznego. Trybunał uwzględnił wtedy skargę I prezesa Sądu Najwyższego Lecha Gardockiego na zapis prawa lotniczego z 2002 r. Zezwalał on MON na zniszczenie samolotu, np. gdy porwali go terroryści i może stanowić zagrożenie - jak w przypadku ataków z 11 września 2001 roku w USA. Według TK zapis jest nie do pogodzenia z konstytucyjnymi zasadami ochrony życia oraz godności człowieka, które uznano za priorytetowe.

W myśl ustawy obcy samolot cywilny może być przechwycony przez samolot wojskowy, który m.in. mógłby wymusić lądowanie na wskazanym lotnisku.

Według ustawy atakiem o charakterze terrorystycznym są: czyn popełniony w celu poważnego zastraszenia wielu osób lub w celu zmuszenia organu władzy do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, lub w celu wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce. Atakiem terrorystycznym byłaby też groźba popełnienia trzeciego z tych czynów. Jeszcze przed środową dyskusją senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji zaproponowała poprawkę, doprecyzowującą że atakiem terrorystycznym byłaby groźba popełnienia każdego z tych trzech przestępstw.

"Czyn zagrożony karą pozbawienia wolności"

Poprawki zgłoszone przez senatorów w środowej debacie również dotyczyły definicji ataku terrorystycznego. Zbigniew Cichoń (PiS) zaproponował, by doprecyzować, że chodzi w tym wypadku o czyn "zagrożony karą pozbawienia wolności". Natomiast według Piotra Andrzejewskiego (również PiS) lepsza byłaby definicja, która mówiłaby nie o celu ataku, ale o czynie, który "może być uznany, za poważne naruszenie prawa". Jak tłumaczył Andrzejewski, chodzi o to, by nie stwierdzać, jaki cel mają domniemani terroryści, bo to trwa zbyt długo, ale poprzestać na domniemaniu, jakie mają zamiary.

Nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej jest przedłożeniem senackim. W myśl jej przepisów obcy wojskowy statek powietrzny może być ostrzeżony strzałami ostrzegawczymi przez statek przechwytujący, a w przypadku dalszego niestosowania się do wezwania - zniszczony, gdyby nie zastosował się do wezwań i poleceń.

Według noweli samolot wojskowy może być zniszczony bez ostrzeżenia w następujących sytuacjach: dokonywania zbrojnej napaści lub agresji przeciwko celom położonym na terytorium Polski, gdy na pokładzie nie ma żadnych osób, gdy jest użyty jako środek ataku o charakterze terrorystycznym.