Do końca marca zarząd wspólnoty mieszkaniowej powinien zwołać zebranie właścicieli lokali, na którym ocenią oni jego działalność w minionym roku. Na zebraniu tym zarząd przedstawia też członkom wspólnoty projekt planu gospodarczego na dany rok. Określa w nim m.in. wysokość zaliczek pobieranych od właścicieli z tytułu opłat eksploatacyjnych i na fundusz remontowy.
Reklama
Obowiązki zarządu zależą przede wszystkim od tego, czy dotyczą one małej, czy dużej wspólnoty mieszkaniowej. Duża wspólnota to taka, w której liczba samodzielnych lokali (wyodrębnionych lub niewyodrębnionych) jest większa niż siedem. W małej wspólnocie liczba samodzielnych lokali nie może przekroczyć siedmiu. Do dużych wspólnot zastosowanie mają przepisy ustawy o własności lokali (u.w.l.). Zobowiązują one właścicieli lokali do wyboru (jednoosobowego lub kilkuosobowego) zarządu, który obowiązkowo raz w roku zwołuje zebranie ogółu właścicieli. Małe wspólnoty nie muszą tego robić (chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, by takie zebranie zorganizowały). Do nich zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności (art. 195 i następne k.c.). Mówią one, że każdy z właścicieli jest zobowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Uprawnień decyzyjnych

Prowadzenia dokumentacji

Zwołania zebrania

Zasad głosowania

Absolutorium dla zarządu

Uchwalenia rocznego planu

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakich obowiązków musi dopełnić zarząd wspólnoty mieszkaniowej.