Za przekroczenie prędkości kierowcy będą ukarani na podstawie taryfikatora, a nie według uznania policjanta.
Kierowca, który przekroczy prędkość do 10 km/godz., zostanie ukarany mandatem w wysokości do 50 zł. Za przekroczenie prędkości w przedziale od 11 do 20 km/godz., mandat wyniesie od 50 do 100 zł. Wynika to z nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. nr 14, poz. 68), które 20 stycznia weszło w życie. Tego dnia podpisał je Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji. Kilka godzin później, bo około godziny 22, nowelizacja rozporządzenia pojawiła się w Dzienniku Ustaw i od tego momentu kierowcy ponownie karani są na podstawie wskazań w taryfikatorze.

Instrukcja do karania

Zgodnie z nowelą taryfikatora sama wysokość mandatów się nie zmieniła, gdyż jeśli kierowca pojedzie szybciej, niż wskazują znaki drogowe lub pozwalają na to przepisy, od 1 do 30 km/godz., to zapłaci od 100 do 200 zł. Jazda ponad limit w przedziale od 31 do 40 km/godz. skończy się karą w wysokości od 200 do 300 zł. Mandat w wysokości od 300 do 400 zł zapłaci za jazdę z szybkością w przedziale od 41 do 50 km/godz. Najwięcej kierowcy zapłacą za jazdę z prędkością wynoszącą 51 km/godz. i więcej ponad limit. Mandat wynosi w tym przypadku od 400 do 500 zł.
Zmiana taryfikatora została wymuszona nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która zaczęła obowiązywać 31 grudnia 2010 r. Zmieniła ona także przepisy kodeksu wykroczeń, do którego wprowadzono nową podstawę do karania kierowców za przekroczenie prędkości. Przed zmianą prawa taryfikator mandatowy, jako podstawę do karania kierowców, wskazywał art. 92 lub 97 par. 1. Pierwszy przepis określał, że kierowca był karany za niestosowanie się do znaku drogowego. Drugi przepis odnosił się do przekroczenia prędkości określonego przepisami ustawy, a nie znakami drogowymi. Jednak od 31 grudnia obowiązuje dodany art. 92a, który wyraźnie określa, że kierowca, który prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.
W nowym taryfikatorze jako podstawę do ukarania mandatem za przekroczenie prędkości wskazano właśnie art. 92a. W poprzednim taryfikatorze wskazane były przepisy, które nie są od 31 grudnia 2010 roku podstawą do karania kierowców. Dlatego przez ponad 200 dni, do czasu nowelizacji taryfikatora, policja karała mandatami na zasadach ogólnych.

Koniec z dowolnością

Funkcjonariusze sami decydowali o wysokości mandatu za przekroczenie prędkości. Mogli karać mandatami w przedziale od 20 zł do 500 zł. Taka dowolność powodowała, że nawet za najmniejsze przekroczenie mogli ukarać kierowcę maksymalną stawką mandatu, czyli kwotą 500 zł.
Nowelizacja zmienia także taryfikator w części dotyczącej np. nieprawidłowego parkowania. Zmieniły się bowiem podstawy prawne do karania za takie przewinienia.

Przeładowany pojazd

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza też konkretne kary za przewożenie w pojeździe więcej osób, niż jest to dopuszczone przez prawo. Chodzi o sytuacje, gdy na przykład samochodem osobowym przystosowanym do pięciu osób podróżuje sześć. Za każdą osobę ponad limit wskazany w dowodzie rejestracyjnym kierowca zapłaci 100 zł. Łącznie mandat nie może przekroczyć 500 zł za nadmiar pasażerów. Dlatego na przykład w przypadku busa, który przewozi 12 osób, a przystosowany jest do dziewięciu, mandat wyniesie 300 zł.
Powodem określenia stawki mandatowej za przewożenie zbyt dużej liczby osób był tragiczny wypadek, jaki wydarzył się jesienią w Nowym Mieście nad Pilicą. Zginęło wówczas 18 osób jadących busem, w którym było tylko sześć miejsc siedzących.
Nowelizacja wprowadza nowe stawki mandatów za wykroczenia związane z naruszeniem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu. Chodzi m.in. o nieinformowanie o zakazie palenia w restauracjach i pubach. Za brak tabliczki z zakazem można się spodziewać kary w wysokości 150 zł. Taki sam mandat będzie groził właścicielom sklepów i punktów gastronomicznych, gdy na ich witrynach zabraknie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18.
Ile zapłacą kierowcy za przekroczenie prędkości
● do 10 km/h – do 50 zł
● 11 – 20 km/h od 50 zł do 100 zł
● 21 – 30 km/h od 100 zł do 200 zł
● 31 – 40 km/h od 200 zł do 300 zł
● 41 – 50 km/h od 300 zł do 400 zł
● 51 km/h i więcej od 400 zł do 500 zł