Abonenci uzyskają dostęp do szerszej informacji na temat usług telekomunikacyjnych.
Nowe obowiązki informacyjne, jakie wkrótce będą wymagane od operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, wynikają z art. 20 zmienionej dyrektywy o usłudze powszechnej. Termin implementacji postanowień wspomnianej dyrektywy do prawa krajowego w Polsce upływa 25 maja 2011 r. Będzie to wymagało nowelizacji art. 56 ust. 3 ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Nowe obowiązki informacyjne, które mają dotyczyć operatorów telekomunikacyjnych, są obecnie wymienione w założeniach do nowelizacji tej ustawy. Założenia te wskazują m.in. na wprowadzenie takich nowych obowiązków informacyjnych, jak zasady informowanie abonenta o tym, czy dana sieć telekomunikacyjna zapewnia swoim klientom dostęp do służb ratunkowych (policji, straży pożarnej, służby zdrowia itd.), czy gromadzi informacje umożliwiające aktualną lokalizację abonenta, czy przewiduje możliwość korzystania przez abonenta z promocji i na jakich warunkach, czy umieszcza dane dotyczące konkretnego klienta w spisie abonentów dostępnym stronom trzecim. Są też kontrowersyjne obowiązki, jak np. obowiązek wskazania abonentowi w umowie sposobów dokonywania przez niego płatności. Trzeba pamiętać, że dyrektywa wymaga od operatora nie tylko wskazania sposobów płatności, ale i wyjaśnienia różnic w kosztach między nimi. Tymczasem każdy bank stosuje inną tabelę opłat za przelewy. Kontrowersyjny jest wspomniany w założeniach obowiązek wskazywania przez operatorów minimalnej gwarantowanej prędkości transferu danych w ramach usługi dostępu do internetu, gdyż o obowiązku tym w takiej formie nie wspomina art. 20 znowelizowanej dyrektywy o usłudze powszechnej.