Jutro sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zajmą się przepisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie dotyczącym wysokości stawek procentowych, według których obliczana jest roczna opłata za użytkowanie wieczyste. Przepisy te różnicują znajdujących się w podobnej sytuacji prawnej użytkowników wieczystych nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, realizacje urządzeń infrastruktury lub inne cele publiczne. Użytkownicy wieczyści gruntów przeznaczonych na takie cele, a niebędących w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych obowiązani są bowiem uiszczać opłaty wedle stawki 1 proc., gdy tymczasem grunty o tym samym przeznaczeniu, a nieznajdujące się w zasobach ANR, zostały objęte 3 proc. stawką. W ocenie sądu pytającego, kwestionowany przepis wprowadza odstępstwo od konstytucyjnej zasady równości.