Działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 78 ust. 8 ustawy - Prawo o adwokaturze oraz art. 361 ust. 9 ustawy o radcach prawnych, dotyczących porozumienia przy ustalaniu terminu egzaminu adwokackiego i radcowskiego, w dniu 12 stycznia 2011 r. minister sprawiedliwości przedstawił Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Krajowej Radzie Radców Prawnych propozycje terminu przeprowadzenia odpowiednio egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego w dniach 14 czerwca - 17 czerwca 2011 r.

Po uzyskaniu stanowiska Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, termin egzaminu adwokackiego i radcowskiego zostanie ogłoszony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.