Możliwość organizowania zgromadzeń i uczestniczenia w nich jest jedną z podstawowych wolności obywatelskich zagwarantowanych wprost przez konstytucję. Wolność ta ma jednak swoje granice, które są z kolei sprecyzowane w ustawach. Organizację tego rodzaju zgrupowań ludzkich pod względem formalnym kształtuje ustawa – Prawo o zgromadzeniach. Nakłada ona też na organ gminy wiele obowiązków związanych z przyjmowaniem zawiadomień o planowanych zgromadzeniach oraz rozwiązywaniem obrad, pochodów czy akcji protestacyjnych, w momencie gdy ich przebieg wymknie się spod ram prawa.

Zakres wolności

Zgromadzeniem jest każde zgrupowanie co najmniej 15 osób zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska. Obywatele mogą korzystać z wolności zgromadzania się na dwa sposoby. Pierwszy polega na organizowaniu takiego zgrupowania. Prawo do tego mają osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych, a więc koniecznie osoby pełnoletnie. Organizacji mogą się podjąć także osoby prawne, organizacje i grupy osób. W każdym przypadku muszą jednak działać poprzez swoich przedstawicieli.

Drugim aspektem korzystania z wolności zgromadzeń jest możliwość uczestniczenia w zgromadzeniu. Artykuł 3 ust. 2 prawa o zgromadzeniach zakazuje uczestniczenia w zgromadzeniach osobom posiadających przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zadań organizatora

Ochrony policyjnej

Zakazu zgromadzenia

Ograniczeń ustawowych

Zagrożenia bezpieczeństwa

Organizacji zgromadzenia

Kar za zakłócanie zgromadzenia

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Wójt nie może zabronić zgromadzenia z powodu poglądów uczestników.