Proponuje, aby banki mogły stosować BTE tylko przy kredytach i pożyczkach pieniężnych, gwarancjach bankowych i poręczeniach oraz przy akredytywie. Tak wynika z założeń do nowelizacji prawa bankowego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Teraz trafiły one do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. W efekcie zmian trudniej będzie dochodzić wobec klientów wierzytelności wynikających z prowadzenia rachunku bankowego, kiedy klient ma do uregulowania zaległe opłaty czy prowizje. Nowe regulacje uderzą także w możliwość stosowania opcji walutowych.

Obawy banków

Bankowcy negatywnie oceniają proponowane zmiany. – Ograniczenie podstaw do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych jedynie do niektórych czynności bankowych to błąd – ostrzega mec. Jerzy Bańka ze Związku Banków Polskich.

Jego zdaniem w efekcie takiej propozycji poza systemem opartym na BTE znajdą się osoby udzielające zabezpieczeń.

– Kompletnie pominięto w projekcie kwestię możliwości wystawienia BTE wobec osób, które udzieliły zabezpieczeń. Chodzi zarówno o poręczycieli, jak i o osoby udzielające zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipoteki czy zastawu – uważa Jerzy Bańka.

Ograniczenie możliwości stosowania BTE zdaniem bankowców spowoduje, że banki będą sięgać po inne zabezpieczenia, żądając od klientów przedstawiania oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz banku w formie aktu notarialnego.

– Wierzytelności banku powstają z różnych tytułów, chociażby z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, kiedy są do uregulowania opłaty czy prowizje. To tak samo są zobowiązania, które rzutują na kondycję finansową banku, a jego kondycja przekłada się na bezpieczeństwo depozytów. Chodzi wiec o interes klientów – dodaje.

Ministerstwo uspokaja

– Nie chcemy się licytować, które czynności bankowe powinny podlegać BTE, a które nie. Nie zgadzamy się z sama ideą podziału długów na lesze i gorsze. Dług jest długiem i nie jest ważne, z jakiego tytułu powstaje – dodaje Jerzy Bańka. Podkreśla, że zawsze zgodę na BTE wyraża klient i jest to jego autonomiczna decyzja.

Resort gospodarki nie zgadza się z zarzutami bankowców.

– Interpretacja Związku Banków Polskich co do ograniczenia katalogu podmiotów (poręczyciel oraz dłużnik rzeczowy) wyłączonych spod rygoru wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego jest niezasadna – twierdzi Ministerstwo Gospodarki.

Podkreśla, że poręczenie jest zobowiązaniem poręczyciela względem wierzyciela do wykonania zobowiązania, w przypadku gdyby dłużnik nie wykonał tego zobowiązania. Zarówno poręczyciele, jak i dłużnicy rzeczowi będą objęci możliwością wystawiania BTE, w przypadku gdy bank dokona – zgodnie z projektowanymi założeniami – czynności bankowych, tj. udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych i poręczeń oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw.