Sławomir Paruch - Naruszenie dóbr osobistych klienta w wyniku bezprawnej ingerencji pracowników ochrony może być podstawą do domagania się odszkodowania lub zadośćuczynienia za straty niematerialne. Niekiedy na ochroniarza można poskarżyć się do ministerstwa.
Wiele osób ma przykre doświadczenia związane z nadużywaniem uprawnień pracowników ochrony w sklepach. Jak daleko ochroniarze mogą ingerować w prywatność klientów?
Prawa ochroniarzy zależą od konkretnej sytuacji, a przede wszystkim od zachowania klienta. Jeżeli zakłóca on porządek, np. w stanie nietrzeźwym obraża innych klientów, to ochroniarz powinien w pierwszej kolejności wezwać taką osobę do zaprzestania zakłóceń lub do opuszczenia sklepu.