Nowe przepisy dotyczące sponsoringu, product placementu oraz przerywania audycji reklamami wprowadzi przyjęty przez rząd projekt noweli ustawy o radiofonii i telewizji.
Zakazany ma być product placement, czyli lokowanie produktów (ukryta reklama produktu, eksponowanie go np. w serialach) oraz lokowanie tematów. Ma to służyć utrzymaniu niezależności redakcyjnej, swobody twórczej i dziennikarskiej. Wprowadzony też będzie zakaz przerywania reklamami serwisów informacyjnych i magazynów na temat aktualnych wydarzeń, audycji religijnych, audycji publicystycznych i dokumentalnych krótszych niż 30 minut oraz audycji dla dzieci.