Z okazji świąt Bożego Narodzenia wielu Polaków otrzymało prezenty, z których nie są zadowoleni. Szczególny problem może pojawić się wówczas, gdy za mała bluzka lub niedziałający laptop zostały kupione przez internet.

– Należy pamiętać, iż e-zakupy to nie tylko komfort niewychodzenia z domu i uniknięcia tłumów, ale także ryzyko napotkania nieuczciwego sprzedawcy, który zamiast dostarczenia zamówionego towaru, przesyła bubel – wskazuje adwokat Kamil Zawicki, partner w kancelarii Kubas, Kos, Gaertner.

Nie oznacza to jednak, że kupujący w sieci jest bezbronny.

– Konsument może w takich sytuacjach nie tylko żądać naprawy lub wymiany towaru w przypadku jego wadliwości, ale także odstąpić od zawartej ze sprzedawcą umowy – tłumaczy Zawicki.

Obowiązki informacyjne

Osoba kupująca prezenty przez internet może odstąpić od zawartej w ten sposób umowy w ciągu dziesięciu dni od otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

– Co do zasady, od zawartej na odległość umowy sprzedaży można odstąpić w ciągu dziesięciu dni, licząc od otrzymania towaru przez kupującego, poprzez wysłanie listu poleconego z informacją o rezygnacji z produktu – mówi Kamil Zawicki.

Przedsiębiorca ma obowiązek pouczyć kupującego o prawie do odstąpienia od umowy na swojej stronie internetowej lub w ofercie sprzedaży towarów.

– Jeśli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta, to termin do odstąpienia od umowy przedłuża się i wynosi 3 mies. od dnia dostarczenia konsumentowi towaru – zaznacza adwokat Agnieszka Wiercińska-Krużewska, partner w kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Należy pamiętać, że kupując prezent w internecie, mamy bezwarunkowe prawo wycofać się z zawartej transakcji.

– Zdarza się, że po otrzymaniu towaru mimo braku usterek dochodzimy do wniosku, że najchętniej zrezygnowalibyśmy z zakupu – zauważa Kamil Zawicki.

Konsument nie musi więc podawać przyczyny wycofania się z umowy. Ma do tego bowiem prawo nie tylko z powodu wadliwości towaru, ale również wtedy, gdy prezent nie spodoba się obdarowanemu.

– Prawo to nie jest zatem zależne ani od zgodności towaru z umową, ani też od wadliwości zakupionego towaru – ocenia Agnieszka Wiercińska-Krużewska

Jak podkreśla Wiercińska-Krużewska, przedsiębiorcy nie wolno ponadto uzależnić odstąpienia od umowy od zapłaty przez konsumenta jakiegokolwiek wynagrodzenia.