Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, który wczoraj przyjęła Rada Ministrów.

Planowane zmiany mają na celu wdrożenie rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009. Zgodnie z jego założeniami, państwa członkowskie od początku roku stosują minimalne wymagania dotyczące otrzymywania płatności bezpośrednich w postaci limitu kwotowego w wysokości 100 euro lub powierzchniowego o wielkości 1 ha. W Polsce w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej obowiązuje obecnie limit 1 ha, z wyjątkiem jednak owoców miękkich. Projektowane przepisy mają to zmienić.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, do wniosku składanego elektronicznie, wymagane dokumenty będzie można załączyć jako skany bądź ich wersję opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym. Możliwe miałoby być także przesłanie ich pocztą lub złożenie w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Projektodawcy proponują także doprecyzowanie regulacji dotyczących składania wniosków o płatności za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR. Taka forma będzie obowiązywać już od 15 marca 2011 r.

Projekt ma również na celu uregulowanie sytuacji, w której postępowanie sądowe w sprawie nabycia spadku po rolniku nie zostało zakończone. Chodzi o możliwość przyznania spadkobiercy płatności obszarowych, cukrowej, do pomidorów oraz krów i owiec. W celu ich otrzymania będzie on musiał dołączyć zaświadczenie sądu o zrejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub jego potwierdzoną kopię. Po zakończeniu postępowania spadkobierca będzie miał obowiązek złożyć prawomocne postanowienie sądu.