Zespół, w skład którego weszli przedstawiciele warszawskich sądów, prokuratur, Komendy Stołecznej Policji oraz adwokatury został powołany w czerwcu tego roku. Jego celem jest przygotowanie tych instytucji do piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012 r. O efektach jego dotychczasowej pracy poinformowali wspólnie rzecznicy prasowi warszawskich sądów i prokuratur oraz policji.

Podczas prac zaproponowano kilka modyfikacji m.in. w przepisach Kodeksu postępowania karnego i Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Pomysły sformułowane przez zespół trafiły do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak zaznaczył w rozmowie z PAP rzecznik prasowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga sędzia Marcin Łochowski, istnieje na przykład obawa, że podczas piłkarskich mistrzostw ewentualne zdarzenia przestępcze o charakterze chuligańskim będą koncentrowały się w określonych miejscach - w pobliżu stadionów. "Oznaczałoby to, że sąd właściwy miejscowo do rozpatrywania takich zdarzeń musiałby w krótkim czasie rozpatrzyć bardzo dużo takich spraw" - dodał.

Dlatego jedna ze zmian proponowanych przez zespół dotyczy czynów osądzanych w trybie przyspieszonym i ma umożliwić przekazywanie takich spraw innemu sądowi rejonowemu. "Jakiego zakresu spraw miałoby to dotyczyć, to już jest kwestia doprecyzowania" - dodał Łochowski.

Jesienią w życie weszła nowelizacja prawa w zakresie wprowadzenia kary pozbawienia wolności do dwóch lat dla osób, które łamią zakaz stadionowy

Przepisy dotyczące postępowań przyspieszonych były już zmieniane w czerwcu na mocy tzw. dużej nowelizacji kodeksów. Uznano wtedy m.in., że nie trzeba obligatoryjnie zatrzymywać sprawcy, osadzać go w areszcie i doprowadzać do sądu; można go wezwać w wyznaczonym terminie, nie później niż w ciągu 72 godzin od zatrzymania. "Jeśli mówimy o przygotowaniach Polski np. do mistrzostw w 2012 r., to zmiany w funkcjonowaniu sądów 24-godzinnych są jednym z najważniejszych elementów, które wymagały modyfikacji" - mówił wówczas minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

Rzecznicy warszawskich sądów i prokuratur poinformowali także, iż zespół zaproponował wprowadzenie dla organizatorów imprez masowych obowiązku zapewnienia pomocy tłumaczy w przypadku potwierdzonego uczestnictwa w wydarzeniu dużej liczby obcokrajowców. Tłumacze ci mieliby m.in. przekazywać obcokrajowcom polecenia służb porządkowych, a także służyć pomocą w sytuacjach nadzwyczajnych. Także, zdaniem stołecznych prawników, prezesi sądów i szefowie prokuratur powinni mieć możliwość zawierania z tłumaczami umów na tzw. "gotowość do pracy", co miałoby zapobiec ewentualnym trudnościom podczas wykonywania czynności procesowych z udziałem obcokrajowców.

Zespół uznał także, że opisane w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych przestępstwo wdarcia się podczas imprezy na obszar rozgrywania zawodów powinno dotyczyć terenu całego obiektu, gdzie prowadzona jest impreza.

Łochowski wskazał, że pewne z zaleceń zespołu zostały już umieszczone w przepisach. Jesienią w życie weszła nowelizacja prawa w zakresie wprowadzenia kary pozbawienia wolności do dwóch lat dla osób, które łamią zakaz stadionowy.

W przyszłym roku, jak poinformowali rzecznicy w komunikacie, planowane są też szkolenia dla sędziów i prokuratorów dotyczące zabezpieczania imprez masowych i specyfiki środowiska pseudokibiców. Informacje będą im przekazywać specjaliści z Komendy Stołecznej Policji.