Jeśli znalezisko zostanie zakwalifikowane jako zabytek (ma znaczną wartość naukową lub artystyczną), przejdzie na własność państwa. Znalazca otrzyma wówczas nagrodę nie przekraczającą 30 średnich pensji, czyli obecnie ok. 100 tys. zł.

A co to jest skarb? - to rzecz o znacznej wartości, znaleziona w okolicznościach wskazujących, że poszukiwanie właściciela byłoby bezcelowe.