Minister sprawiedliwości przedstawił projekt nowelizacji kodeksu karnego, który przewiduje, że nawet osiem lat więzienia będzie grozić sprawcom fałszywych alarmów bombowych m.in. na lotniskach, dworcach i w szpitalach. Do takich zmian skłonił ministra fakt, że co roku dochodzi do około 3,5 tys. fałszywych alarmów bombowych, które wywołują poważne skutki finansowe, a często prowadzą do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Zgodnie z obecnymi przepisami sprawcy fałszywych alarmów bombowych karani są na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń najczęściej grzywną (do 1500 zł), czasem aresztem do 30 dni. Zdaniem ministra są to kary niewystarczające i nieadekwatne. Resort chce rozszerzyć k.k. o art. 224a, który przewiduje karanie (od 6 miesięcy do 8 lat więzienia) sprawców fałszywych alarmów bombowych. Kary te znajdą się też w wykazie przestępstw, za które nieletni będą mogli być karani jak dorośli. Resort chce też wprowadzić do k.k. karę (od 6 miesięcy do 8 lat więzienia) za niszczenie bądź kradzież infrastruktury – np. trakcji kolejowej, szyn, sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej. Projektem zmian w k.k. Rada Ministrów ma się zająć w pierwszym półroczu 2011 roku.