Senatorowie proponują też zmianę nazwy ustawy z Kodeksu wyborczego na Prawo wyborcze.

Kodeks zawiera przepisy dotyczące wszystkich rodzajów wyborów - obecnie znajdujące się w poszczególnych ordynacjach wyborczych.

W piątkowym nocnym głosowaniu, podczas którego Senat głosował ok. 360 poprawek, senatorowie zdecydowali o wprowadzeniu zapisu o jednomandatowych okręgach w wyborach do Senatu. Za poprawką senatorów PO opowiedziało się 55 senatorów, 32 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Obecnie w jednym okręgu wybiera się od dwóch do czterech senatorów

Obecnie w jednym okręgu wybiera się od dwóch do czterech senatorów. Konsekwencją wprowadzenia jednomandatowych okręgów w wyborach do Senatu będzie podział całego kraju na 100 okręgów wyborczych; każdy komitet wyborczy będzie mógł zgłosić tylko jednego kandydata na senatora w okręgu; również wyborca będzie mógł oddać głos tylko na jednego kandydata.

Inna przyjęta poprawka zakłada rezygnację z zapisu w sprawie pisemnego zawiadamiania wyborców o terminie i rodzaju wyborów, miejscu lokalu wyborczego, w którym można głosować, oraz o tym, jak oddać głos, by był ważny. Senatorowie argumentowali, że taka procedura jest zbyt droga i dość kłopotliwa.