Internetowe wydruki z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) będą miały moc dokumentów urzędowych. Sąd wpisze do rejestru numer NIP przedsiębiorcy uzyskany z urzędu skarbowego.
Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowela zakłada wprowadzenie bezpłatnego dostępu do danych zawartych w rejestrze. Przedsiębiorca będzie mógł zamieścić w rejestrze adres swojej strony internetowej oraz adres e-mail.
Ponadto informacje o przedsiębiorcach wpisanych do rejestru będzie można samodzielnie wydrukować. Taki wydruk będzie miał moc dokumentu urzędowego. Wprowadzone rozwiązanie zakłada, że wydruki z internetu będą miały taką samą moc jak dokumenty papierowe wydane obecnie bezpośrednio przez Centralną Informację KRS.
Każda osoba zainteresowana wydrukuje z internetu zarówno dokumenty, które mają moc dokumentów urzędowych, oraz kopie, które są poświadczane za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych danego przedsiębiorcy. Z tym że wydrukowana kopia dokumentów znajdujących się w katalogu dokumentów spółek nie będzie dokumentem urzędowym, a jedynie poświadczoną kopią. Dzięki temu samodzielne wydruki będą miały taką samą rangę jak dokumenty wydanymi bezpośrednio przez centralną informację w postaci papierowej i elektronicznej. Dotyczy to zarówno dokumentów, które mają moc dokumentów urzędowych, jak i kopii dokumentów, które są poświadczane za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu. Ponadto moc dokumentów urzędowych będą miały też odpisy, wyciągi czy zaświadczenia z Centralnej Informacji KRS wydawane w formie elektronicznej.
Projekt ustawy zakłada również obowiązek wpisywania przez sąd do rejestru przedsiębiorców numeru NIP. Taki wpis nastąpi dopiero po tym, jak sąd uzyska z urzędu skarbowego informację o jego nadaniu przedsiębiorcy. Wpis nie będzie podlegał opłacie sądowej i będzie zwolniony z obowiązku ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Projekt ustawy wprowadza ponadto możliwość wpisania do rejestru adresu strony internetowej i adresu adresu e-mail przedsiębiorcy, jeśli oczywiście przedsiębiorca takie adresy posiada. Ujawnienie tych adresów, które pozwalają na szybki kontakt z przedsiębiorcą, będzie dokonywane wyłącznie na żądanie zainteresowanego.