Aplikanci adwokaccy domagają się umożliwienia im korzystania z komputerów podczas egzaminów adwokackich.
Przedstawiciele aplikantów adwokackich z całej Polski odbyli wczoraj spotkanie z Andrzejem Zwarą, prezesem NRA. Przyszli adwokaci przedstawili swoje postulaty odnośnie do terminu egzaminu zawodowego oraz sposobu jego organizacji. Aplikanci domagali się wyznaczenia egzaminu w takim czasie, który pozwoli Ministerstwu Sprawiedliwości na jego właściwe przygotowanie od strony technicznej. Terminem najczęściej wskazywanym przez zgromadzonych był wrzesień 2011 r. Niektórzy z nich opowiedzieli się jednak za zorganizowaniem egzaminu już w czerwcu 2011 r.
Na postulaty aplikantów odpowiedzieli prezes Andrzej Zwara oraz przewodnicząca komisji NRA ds. kształcenia aplikantów adwokackich Małgorzata Gruszecka. Zapewnili oni aplikantów, że z resortem sprawiedliwości została nawiązana dobra współpraca. Ma to pozwolić nie tylko na ustalenie jego odpowiednich warunków, ale także optymalnego dla zdających terminu.
– Przekażemy postulaty aplikantów ministerstwu i do końca stycznia 2011 r. powinniśmy ustalić, jaki będzie termin egzaminu – powiedział Andrzej Zwara.
Dodał, że adwokatura będzie wnioskowała o termin czerwcowy tylko wówczas, gdy ministerstwo zapewni przeprowadzenie go we właściwy sposób.
Aplikanci wskazywali także na konieczność zapewnienia zdającym dostępu do komputerów. Podkreślono, że powinny one zostać zaopatrzone w oprogramowanie tekstów, bazę aktów prawnych i orzecznictwa oraz mieć zapewniony serwis techniczny na wypadek awarii i dostęp do niezawodnej sieci elektrycznej.