Ostre mrozy i zawieje śnieżne dają się znowu we znaki nie tylko kierowcom, ale i osobom podróżującym koleją. Kilkudzisięciominutowe opóźnienie pociągu już dawno przestały dziwić pasażerów. Gorzej, gdy sięga ono kilku lub kilkunastu godzin. Rekord w zeszłej zimy pobił pociąg, który z Katowic do Gdyni jechał 17 godzin.

– Przyczyną opóźnień są najczęściej usterki sieci kolejowej, takie jak zamarznięte rozjazdy czy pęknięte szyny, a także awarie taboru. Są to rzeczy, na które przewoźnicy nie mają wpływu i będą się one zdarzały niezależnie od podejmowanych działań – podkreśla Kamil Migała z biura rzecznika Grupy PKP.

Reklamuj u przewoźnika

Kupując bilet na przejazd pociągiem, zawieramy umowę z przewoźnikiem, a jej nieprawidłowe wykonanie jest podstawą do złożenia reklamacji niezależnie od niesprzyjającej aury. Przed złożeniem pisma musimy pamiętać o ustaleniu, do którego z ośmiu działających z na polskim rynku przewoźników kolejowych będziemy kierować swoje pismo. Można to zrobić np. odczytując nadruk na bilecie czy sprawdzając kategorię pociągu.

– Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. Pismo można złożyć np. w kasie biletowej czy oddziale Przewozów Regionalnych, gdzie pracownicy są w stanie najszybciej wyjaśnić przyczynę opóźnienia lub odwołania pociągu. Książki reklamacji posiadają także załogi konduktorskie – wyjaśnia Michał Stilger z Przewozów Regionalnych.

Odpowiedź na reklamację powinna być rozpatrzona niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od jej przyjęcia. Podróżni mogą od razu dowiedzieć się, na jakich świadczeń w związku z powstałymi niedogodnościami mogą spodziewać się od przewoźnika. Za opóźnienie podróżny, który nie doznał szkody materialnej, zazwyczaj nie dostaje żadnej rekompensaty pieniężnej. Jeżeli jednak w jego wyniku doszło np. do przerwania podróży, to mogą przysługiwać darmowe bilety powrotne do miejsca odjazdu czy vouchery na przejazdy danymi liniami.

W razie gdy przewoźnik nie przyzna racji pasażerowi, może on zwrócić się ze skargą do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Do pisma trzeba dołączyć kopię biletu, nieuwzględnionej reklamacji i odpowiedzi od przewoźnika.