Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, w której zwraca uwagę na konieczność tworzenia w sądach profesjonalnych, jednolicie funkcjonujących biur prasowych. W ich skład mają wejść nie tylko specjalnie przygotowani do tej roli rzecznicy prasowi, ale także osoby, których zadaniem byłoby m.in. przygotowywanie prostych informacji dla mediów. Ponadto Rada wskazuje, że w każdym z sądów powinno być dwóch rzeczników – jeden obsługujący pion cywilny i jeden udzielający odpowiedzi z zakresu spraw karnych. W tym celu KRS zwróciła się do ministra sprawiedliwości i do prezesów sądów o stworzenie wzorcowego modelu biura prasowego i wprowadzenie go do sądów, w których obsługi prasowej nie ma lub działa ona w sposób niezadowalający.

KRS stwierdza w uchwale, że sędziowie pełniący funkcję rzeczników powinni brać udział w odpowiednich szkoleniach. Zdaniem rady takie szkolenia nie mogą być jedynie teoretycznymi wykładami, ale przede wszystkim warsztatami pracy przed kamerą czy mikrofonem. Ponadto w uchwale wskazano, że aby rzecznicy mogli prawidłowo wykonywać swoje zadania, konieczne jest zrozumienie ze strony prezesów sądów i odpowiednie obciążenie ich pracą orzeczniczą. Co więcej, zdaniem rady niedopuszczalna jest sytuacja, w której rzecznicy prasowi nie mają własnych gabinetów i muszą dzielić pokój z innymi sędziami. Tymczasem w wielu sądach sytuacja właśnie tak wygląda.

Uchwała KRS wskazuje także, jakie obowiązki ciążą na sądowych rzecznikach prasowych. Po pierwsze muszą oni być aktywni i prowadzić stały monitoring lokalnych mediów. Rada kładzie nacisk, że nie powinni oni lekceważyć nawet najdrobniejszych nieprawdziwych informacji na temat sędziów lub sądów. Ponadto nie mogą unikać występowania w mediach elektronicznych. W sytuacjach gdy media nie reagują na żądania zamieszczenia sprostowań nieprawdziwych informacji, rzecznicy mogą zgłosić się o pomoc do Krajowej Rady Sądownictwa, przy której działa zespół do spraw mediów.

KRS kładzie także nacisk na potrzebę prowadzenia przez sądy czytelnych stron internetowych, na których łatwo będzie można znaleźć dane kontaktowe do rzecznika prasowego.