Politycy PiS krytycznie odnieśli się do przebiegu prac parlamentarnych nad kodeksem wyborczym

Politycy PiS krytycznie odnieśli się do przebiegu prac parlamentarnych nad kodeksem wyborczym. Obecny na konferencji senator PiS Stanisław Piotrowicz podkreślał, że kodeks wyborczy został przyjęty przez Sejm 3 grudnia. "7 grudnia trafił do Senatu, dziś ma być rozpatrzony przez Senat (...), czy w takim tempie można logicznie, rozsądnie i rozważnie debatować nad tak ważnym aktem prawnym?" - pytał.

Piotrowicz podkreślił, że Biuro Legislacyjne Senatu przedstawiło ponad 200 uwag do tej ustawy, "które pociągają za sobą konieczność wprowadzenia około 350 poprawek natury legislacyjnej".

Przyjęty na początku grudnia jednogłośnie przez Sejm kodeks wyborczy zawiera przepisy dotyczące wszystkich rodzajów wyborów. Senat ma zająć się kodeksem podczas rozpoczętego we wtorek posiedzenia.

W kodeksie znalazły się także nowe rozwiązania tj. możliwość dwudniowego głosowania we wszystkich wyborach, parytety na listach wyborczych oraz możliwość głosowania korespondencyjnego dla Polaków przebywających za granicą.

Kodeks reguluje też kwestie parytetów na listach wyborczych

W myśl przepisów o tym, czy wybory będą trwały jeden czy dwa dni, zadecyduje osoba je zarządzająca, czyli w przypadku wyborów samorządowych - premier, prezydenckich - marszałek Sejmu, parlamentarnych - prezydent.

Kodeks reguluje też kwestie parytetów na listach wyborczych. Przewiduje, że nie mniej niż 35 proc. kobiet i nie mniej niż 35 proc. mężczyzn musi znaleźć się na liście wyborczej, aby została ona zarejestrowana.

Kodeks wprowadza także nowe godziny głosowania we wszystkich rodzajach wyborów; lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7-21. Nowością będą także specjalne karty do głosowania dla osób niewidzących przygotowane w języku Braille'a.

Ustawa wprowadzająca kodeks wyborczy zakłada, że wejdzie on w życie 1 lutego 2011 roku. Jeśli prezydent zarządzi wybory parlamentarne w sześć miesięcy po tym terminie, czyli po 1 sierpnia 2011 roku, przepisy kodeksu zostaną w tych wyborach zastosowane.